Mariannelund Övriga

Sidan uppdaterades 2023-08-02

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet i Mariannelund. Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Egen grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter (undantag om vår grävning sker vintertid). Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning.


Gator som omfattas av detta är: Trädgårdsgatan och Mogatan/Skogsgatan.

Status

Grävning planeras att påbörjas under våren 2023.

2023-05-02 Grävmaskinen i Mariannelund blir tyvärr tvungen att omplacera sig pga. en akut flytt av fiber i samband med ombyggnationen av riksväg 40. Därefter planeras att fortsätta i Mariannelund.

2023-06-20 Avbrottet blev betydligt mer omfattande än först planerat, men nu räknar vi med att etablera tillbaka grävmaskinen någon gång under morgondagen till Mariannelund för att sedan fortsätta med grävningarna.

2023-06-29 Vi planerar att gräva Trädgårsgatan/Parkgatan under nästa vecka. Moagatan/Skogsgatan kommer dock dröja ytterligare ett litet tag innan det kan påbörjas, vi har idag svårt att säga närmare när det blir men kommer höra av oss när det närmar sig.

2023-06-29 Just nu är grävningen på Mogatan/Skogsgatan igång och beräknas färdig denna vecka, därefter kommer vi avvakta tills samtliga har grävt på sin tomt för att först då kunna beställa blåsning & installation av fibern.

Fiberutbyggnad trädgårdsgatan
En mindre grävning kommer ske på Trädgårdsgatan nära korsningen till Parkgatan.

Kronogatan Mogatan Skogsgatan fiber
Mogatan/Skogsgatan. Gröna linjer visar hur schakten planeras för fibern.