Mariannelund Övriga

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet i Mariannelund. Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Egen grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter (undantag om vår grävning sker vintertid). Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning.

Status

Grävning är nu helt klar för vår sida i alla etapper. Vi väntar nu in att alla fastighetsägare utför sin del av grävningen på egen tomt och därefter kan vi påbörja fiberarbetet som består av tre olika steg. Först blåser vi fram fiberkabel till respektive fastighet i den kanalisation som grävts ner. Efter detta svetsar vi kablarna i skarvbrunnar. Dessa steg utförs utan att ni behöver vara på plats. Slutligen är det dags för installation i huset och då blir var och en kontaktad av vår underentreprenör Smålands Fiberteknik som bokar tid med var och för själva installationen. De sköter hela installationen, det är viktigt att man t ex inte själv borrar genom fasaden.

I denna deletapp kommer vi dels gräva till återstående fastigheter på Kronogatan, dels till några återstående fastigheter på Mogatan, Skölds gränd och Centralgatan.

En etapp förser fastigheter på Centralgatan och Mogatan med fiber enligt skiss.

En etapp utförs där vi gräver fram till återstående fastigheter på Smålandsgatan