Mariannelund Östra

Sidan uppdaterades 2023-08-02

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till ett område i östra Mariannelund. Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter (undantag om vår grävning sker vintertid).

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning.

Status

Grävning planeras att påbörjas under vecka 15 och först ut är området – Norra gatan/Bergsgatan/Östra Storgatan. I detta projekt kommer det delvis bli samförläggning med fjärrvärme och gatljus. Märk gärna upp vid tomtgränsen var ni önskar att slang lämnas av. Vid oklarheter, kontakta oss.

2023-05-02 Grävmaskinen i Mariannelund blir tyvärr tvungen att omplacera sig pga. en akut flytt av fiber i samband med ombyggnationen av riksväg 40. Därefter planeras att fortsätta i Mariannelund.

2023-06-09 Vi räknar i dagsläget att fortsätta grävningen i Mariannelund runt midsommar.

2023-06-20 Eftersom det är färdiggrävt både på gatan och på tomterna har vi även beställt blåsning och installation för Norra Gatan.
Vi räknar med att etablera tillbaka grävmaskinen någon gång under morgondagen för att sedan fortsätta med grävningarna i Mariannelund.

2023-06-29 Grävning på bergsgatan går framåt, när detta är färdigt kommer maskinen fortsätta på Parkgatan innan den går över till Tallstigen/Basvägen.
När ni sedan grävt in slangen på er tomt ber vi er att kontakta oss så vi kan mäta in och även åka dit för att blåsa fibern följt av installationer.

2023-08-02 Grävningen är färdig och nu väntar vi på att samtliga ska gräva på sin tomt och anmäla detta som färdigt så vi kan beställa blåsning & installation.

Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Översiktsbilden visar första området och ljusgröna linjer hur schakten planeras. Där schakten löper längs med tomterna har man möjlighet att bestämma var man vill att vi lämnar av slang i tomtgräns. Sätt upp en markering (pinne/skylt) där du vill att slangen grävs in. Vi lämnar av slang på insida tomtgräns.

Därefter planeras grävningen för Tallstigen/Basvägen.

Fiberutbyggnad Mariannelund tallstigen
En borrning under riksvägen behöver göras för att ansluta området.