Trädgårdsgatan

Sidan uppdaterades 2022-07-12

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till några villor i ett område runt Trädgårdsgatan. Priset somerbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning.

Status

Installationer pågår och beräknas vara klara under vecka 28.