Bykvarn 2021

Sidan uppdaterades 2020-11-18

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till fastigheter i Bykvarn. Priset 7 500 kr för villor bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Projektet är planerat till 2021. Vi har nu gjort utskick till de områden i Eksjö tätort som vi planerar att genomföra under 2021. Vi har ännu ingen prioriteringsordning eller tidsplan på dessa. Under vintern 2020 summerar vi intresset i de olika områdena och projekterar fram preliminära grävsträckor. Prioriteringsordning och tidsplan styrs mycket av hur snabbt vi kan slå fast grävsträckorna. Så snart vi har klara grävsträckor med alla de tillstånd som krävs läggs projektet in i planeringen och ni blir meddelade en tidsplan.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning. Detta ska skickas in senast 16/12.

Kartor med preliminära grävsträckor publiceras när vi projekterat området.