Kråkshult Fiber

Sidan uppdaterades 2023-08-15

Eksjö Energi ELIT AB planerar för att bygga ut fibernätet till ert område. Vi har tidigare år (2018) skickat ut om detta, men då var det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra det. Nu hoppas och tror vi att vi ska kunna genomföra detta projekt. Priset är en engångskostnad per anslutning som inkluderar allt material, blåsning av fiber, borrning genom yttervägg och montering av fiberswitchen. Efterinstallation/efteranmälan blir dyrare. Ni bestämmer sen själva när ni vill teckna abonnemang, dock tidigast efter installationen är färdig.

Har du redan skickat in ett avtal 2018?
Då ber vi om en ny signatur på detta avtal så vi vet att ni fortsatt vill ha installationen.

När?
Så fort vi vet hur intresset är kan vi påbörja finprojekteringen, kontakta berörda markägare och skriva de markavtal som krävs. Vår förhoppning är att sedan kunna påbörja projektet innan 2023 är slut.   

Hur?
Eksjö Energi gräver fram till varje tomt och fastighetsägarna gräver sista biten på egen tomt. Priset bygger på att vi kan blåsa fram fiber till alla samtidigt.
Det är alltså viktigt att man fullföljer sin del av arbetet i tid så att inte projektet fördröjs. Grävning på egen tomt ska göras antingen i samband med att vi gräver eller direkt efter. I vissa fall kan man behöva gräva mellan tomterna. Vi hjälper då till med de överenskommelser som behövs.

Vi kommer löpande uppdatera kring projekt på hemsidan och i vissa fall via sms eller mail.