Lavettgatan 2021

Sidan uppdaterades 2021-04-20

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till fastigheter i Bykvarn. Priset 7 500 kr för villor bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Projektet är planerat till 2021. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande om anslutning.

Status

Projektering pågår. Vi går inom kort ut med förfrågningar om markupplåtelseavtal till berörda fastighetsägare. Projektet planeras påbörjas under våren/försommaren.

Kartor

Kartan visar vilka fastigheter som omfattas av projektet. Så snart projektering är gjord publicerar vi preliminära grävsträckor och tar kontakt med fastighetsägare som berörs av grävningen.