Lavettgatan 2021

Sidan uppdaterades 2021-06-11

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till fastigheter i Bykvarn. Priset 7 500 kr för villor bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Projektet är planerat till 2021. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande om anslutning.

Status

Preliminärt påbörjas grävning i området i slutet av juni.

Kartor

Kartskissen visar planerade grävsträckor och var vi kommer lämna av slang i tomtgräns till varje fastighet. Grävsträckorna är fastslagna vilket innebär att det går bra att redan nu gräva ner sin slang fram till den punkt där vi kommer möta upp i tomtgränsen.