Norrtull

Sidan uppdaterades 2021-06-11

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till vissa fastigheter i området Norrtull. Priset 7 500 kr för villor bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Status

I etapp 1 är grävning klar. Viss återställning i gräsytor återstår och genomförs när värdet tillåter då vi behöver ha torrt för att kunna göra en bra återställning.

Grävning pågår i etapp 2

Kartor

I kvarteren Sabeln och Takstolen är grävsträckorna klara och grävning är beställd.
Kartskissen visar preliminära grävsträckor i de återstående delarna av projektet. Här inväntar vi klartecken från berörda fastighetsägare.