Sofieholmsgatan 2021

Sidan uppdaterades 2021-06-11

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet till fastigheter i ett område runt Marieberg. Priset 7 500 kr för villor bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning.

Status

All blåsning av fiber är klar och installationer påbörjas inom kort.

Kartor

Kartan visar det område som är aktuellt samt planerade grävsträckor. I detta område finns en hel del rör förberedda, både i gatan och inne på tomterna.