Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Äspefall KFN

Sidan uppdaterades 2019-11-26

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Äspefall. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Större justeringar på grävsträckorna har fått göras vilket innebär att vi nu inväntar klartecken från Trafikverket och andra inblandade parter. Grävning planeras att genomföras hösten 2020. Enstaka sträckor görs nu genom samförläggning med el.

Kartor

Kartor på planerad grävning kommer inom kort.