Äspefall KFN

Sidan uppdaterades 2020-02-04

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Äspefall. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Större justeringar på grävsträckorna har fått göras vilket innebär att vi nu inväntar klartecken från Trafikverket och andra inblandade parter. Enstaka sträckor görs nu genom samförläggning med el. Ett utskick görs till alla berörda när vi har en färdig plan för projektet.

Kartor