Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Brevik KFN

Sidan uppdaterades 2019-06-13

Eksjö Energi ELIT AB planerat att bygga ut fibernätet till ett område runt Brevik. Vi planerar att påbörja grävning under hösten 2019 förutsatt att vi har alla tillstånd klara som behövs.

Status

Berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande utskickat. Området är projekterat och vi inväntar nu tillstånd från berörda markägare, länsstyrelsen samt trafikverket. Mer information läggs upp här löpande med bl a kartor som visar planerad grävning.