Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Brevik KFN

Sidan uppdaterades 2020-02-25

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till ett område runt Brevik. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande utskickat per brev.

Status

Det mesta av grävningen är nu klar och vi blåser just nu fiber mellan kopplingsbrunnarna. Utredning pågår kring hur vi genomför den del som ligger norr om järnvägen. På grund av det långvariga regnandet är det just nu inte möjligt att genomföra återställning på ett bra sätt. Maskinerna har därför lämnat området och återvänder för återställning när det torkat upp. Glöm inte att meddela oss när ni grävt klart på tomten, meddela oss på bredband@eksjoenergi.se eller 0381-19 20 30.