Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Kräpplehult KFN

Sidan uppdaterades 2019-04-02

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Kräpplehult. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Grävning pågår i området. Glöm inte att meddela oss när ni grävt ner slang fram till huset!  

Kartor

Kartorna visar planerade grävsträckor i projektet. I södra delen av projektet (Glinghester, Gastorp, Gåsarp) har vi problem med tillstånd för grävning och inväntar en lösning. 

 

Mörkgrön linje visar befintlig fiber, ljusgrön linje är planerad grävsträcka.