Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Allvarlig driftstörning Aktuell driftstatus: Allvarlig driftstörning
Visa mer information

Kräpplehult KFN

Sidan uppdaterades 2018-06-19

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till landsbygden. Ett antal sträckor kommer att grävas under de närmsta åren på landsbygden med finansiellt stöd från kommunen. Detta innebär att vi kommer att erbjuda fiber fram till tomtgränsen för 25 000 kr. Första projektet är ett område runt Kräpplehult. Berörda fastighetsägare har fått ett utskick med brev. Tanken med detta är att möjliggöra fiberanslutning för fastigheter till en rimlig kostnad som har långt till befintligt nät samtidigt som man slipper engagera sig i byalag. Möjligheten kommer fortfarande finnas att bilda byalag.

Status för projektet:

Ett tidsbegränsat erbjudande har skickats ut per post – gäller till 6/7. På denna sida kan ni följa projektets gång, kartor med tänkta grävsträckor m.m. Sträckorna justeras efterhand i samråd med fastighetsägarna i området. Bor du i området men har inte fått något erbjudande? Kontakta oss så tittar vi på vilka möjligheter som finns att ansluta din fastighet.

Kartor

Kartorna visar planerade grävsträckor i projektet. Sträckorna kan komma att ändras och vi tar tacksamt emot förslag på alternativa lösningar.