Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Kräpplehult KFN

Sidan uppdaterades 2019-09-06

Eksjö Energi ELIT AB genomför en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Kräpplehult. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Fiberblåsning pågår och beräknas klart vecka 37. Sedan påbörjas svetsning av fiber i kopplingsbrunnarna.

Kartor

Kartorna visar planerade grävsträckor i projektet. 

 

Mörkgrön linje visar befintlig fiber, ljusgrön linje är planerad grävsträcka. En tryckning återstår vid vägskälet till Bräknaryd.

Justeringar har gjorts och även denna sträcka är nu färdiggrävd. En tryckning vid Gastorp återstår.