Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Kräpplehult KFN

Sidan uppdaterades 2018-12-13

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Kräpplehult. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Vi har nu i det närmaste klart med alla tillstånd som krävs och planerar att komma igång med grävning efter årsskiftet om vädret tillåter. Vissa sträckor som från början var planerade har tagits bort där det inte funnits intresse.   

Kartor

Kartorna visar planerade grävsträckor i projektet. Sträckorna är nu i stort sett fastställda. För en sträcka i södra området väntar vi på en process med lantmäteriet som måste vara klar innan vi kan gräva. 

 

Mörkgrön linje visar befintlig fiber, ljusgrön linje är planerad grävsträcka.