Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Västra Ekås KFN

Sidan uppdaterades 2019-10-15

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Västra Ekås. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Ett kortare uppehåll görs nu i grävningen. Det som återstår är en sträcka mellan Björkeberg-Västra Ekås, en kortare sträcka mellan Dånhult-Björkeberg samt tryckningar under Trafikverksvägen. För vissa delar inväntar vi tillstånd från Trafikverket vilket tyvärr försenar projektet.

Kartor