Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Västra Ekås KFN

Sidan uppdaterades 2019-04-02

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Västra Ekås. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Markavtal är utskickade till berörda markägare och är i det närmaste klara. När vi har samtliga markavtal klara söker vi tillstånd hos länsstyrelsen och kan sedan beställa grävning hos entreprenör.

Kartor

Kartor på planerad grävning kommer inom kort.