Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Västra Ekås KFN

Sidan uppdaterades 2019-05-28

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Västra Ekås. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Vi inväntar nu klartecken från Trafikverket för sträckor som berör deras vägar. Vi hoppas kunna påbörja grävning i juli månad. När grävningen startar vill entreprenören att ni markerar ut er elledning, dvs sträckan mellan skåp och hus om den ligger i området för fibergrävning. Vi skickar ut ett meddelande om detta när det börjar närma sig.

Kartor