Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Västra Ekås KFN

Sidan uppdaterades 2019-11-26

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Västra Ekås. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Ett kortare uppehåll görs nu i grävningen. Det som återstår är en sträcka mellan Björkeberg-Västra Ekås, en kortare sträcka mellan Dånhult-Björkeberg samt tryckningar under Trafikverksvägen. För vissa delar inväntar vi tillstånd från Trafikverket vilket tyvärr försenar projektet.
Trafikverket bör nu snart handlägga ärendet så vi hoppas kunna återuppta grävningen under december.

Kartor