Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Västra Ekås KFN

Sidan uppdaterades 2020-02-04

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Västra Ekås. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Efter ett längre uppehåll i väntan på ett antal tillstånd från Trafikverket börjar det nu röra på sig igen och vi räknar med att kunna komma igång igen inom kort. Ett antal tryckningar under väg ska göras och om de lyckas så grävs nu det som återstår i projektet. Misslyckas någon tryckning behöver vi justera grävsträckorna. Det som återstår att gräva i projektet är en sträcka mellan Västra Ekås och Björkeberg samt en kortare sträcka vid Dånhult.

Kartor