Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Bruzaholm

Sidan uppdaterades 2019-06-13

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Grävning pågår för fullt:

* Grävning längs Härstorpsvägen är nu klar. Därmed har vi Lundbergsgatan, Högåsagatan och Olsbergsgatan ihopkopplat med befintliga nätet och fiberblåsning pågår där nu.
* Grävning på Stuverydsvägen är klar och sammankopplingen med Solhöjdsvägen (under riksväg 40) är också klar. Preliminärt blåser vi fram fiber till dessa båda gator under vecka 25.  

Kommande områden
Vi fortsätter nu med Malmgatan / Bruksvägen samt övriga adresser som återstår. 

 

Nordöstra delen är till stora delar klar, det som återstår är att gräva till några fastigheter längs Eksjövägen. Fiberblåsning pågår i området.
Grävning längs Solhöjdsvägen och Stuverydsvägen är klar. Fiberblåsning beräknas göras under vecka 25.

I området kring bruket pågår grävning.