Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Bruzaholm

Sidan uppdaterades 2019-08-20

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

* Enstaka installationer återstår på Solhöjdsvägen och Stuverydsvägen
* Installationer påbörjas inom kort på Lundbergsgatan, Olsbergsgatan, Högåsagatan samt Eksjövägen (jämna husnummer)
* När alla grävt klart på sina tomter blåser vi även områdena Bruksvägen, Malmgatan, Jägaråsen, Eksjövägen (ojämna nummer)

All grävning är nu klar i Bruzaholm förutom till 2 fastigheter i västra Bruzaholm där vi inväntar tillstånd att trycka oss under järnvägen.

 

Installationer påbörjas inom kort i området Lundbergsgatan-Olsbergsgatan-Högåsagatan-Eksjövägen
Enstaka installationer återstår på Solhöjdsvägen / Stuverydsvägen

All stamgrävning är klar i området. När alla grävt klart på sina tomter blåser vi fram fiber till varje fastighet.