Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Bruzaholm

Sidan uppdaterades 2018-12-18

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Område 1
Vi är nu klara med grävning på första etappen i Bruzaholm och fibern är blåst. Arbetet pågår nu med att svetsa/koppla i teknikbod och brunnar. När detta är klart påbörjas installationer. Ni blir då kontaktade av Smålands Fiberteknik som bokar tid med er för installation i huset. Preliminär start för inkopplingar är V.3

Lundbergsgatan/Högåsagatan/Olsbergsgatan
Grävning är nu även klar i nordöstra delen av Bruzaholm (Lundbergsgatan mfl.). Detta område är beroende av en tryckning under och grävning längs med Härstorpsvägen för att kunna kopplas ihop med det befintliga nätet. Vi väntar på tillstånd av Trafikverket för detta vilket förmodligen dröjer till början av 2019. Detta innebär att även att området grävts klart kan installationerna ske först under 2019.

Solhöjdsvägen

Grävning längs Solhöjdsvägen är nu klar. Här behövs en 

Kommande områden
Vi fortsätter nu med Solhöjdsvägen, Malmgatan / Bruksvägen, Stuverydsvägen samt övriga adresser som återstår. I vissa fall (exempelvis Stuverydsvägen) väntar vi på tillstånd för att trycka under riksväg 40. Vi kan ändå komma att gräva fram till tomterna i förväg. Karta på planerade grävsträckor läggs upp inom kort.

Planerad grävstart på Solhöjdsvägen V. 50/51. För er som vill går det bra att gräva fram till husen. Markera annars gärna var på tomten ni önskar få in slangen så lämnar entreprenören av en slangrulle som ni senare kan gräva ner.

Nordöstra delen är till stora delar klar, det som återstår är att gräva stammen till området som blir från Lilla Vävargatan via Härstorpsvägen. Detta planeras till vintern eller, om det blir tjäle, till våren.
Grävning pågår nu på Solhöjdsvägen. Meddela oss när ni grävt ner slang fram till huset. Stuverydsvägen grävs vid ett senare skede då vi först måste trycka oss under riksvägen. 
Bruksvägen, Malmgatan är preliminärt den etapp som görs när Solhöjdsvägen grävts klart. För fastigheter på Eksjövägen inväntar vi tillstånd från Trafikverket.

Ytterligare några grävstäckor ska genomföras, fler kartor läggs upp när grävsträckorna är fastslagna.