Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Bruzaholm

Sidan uppdaterades 2018-05-23

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i Bruzaholm. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev. Projektet omfattar hela Bruzaholms tätort.

Efteranmälan kostar från 15 000 kr.
Äger du en fastighet i Bruzaholm men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Grävning utförs nu på Olsbergsgatan, Stora Vävargatan och Lilla Vävargatan. Asfaltsarbete ska utföras på dessa gator och vi börjar därför med att lägga ner fiberslang i dessa områden för att slippa riva upp nylagd asfalt. Efter detta bygger vi upp nätet enligt tidigare plan, med början i området kring Folkets hus.