Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Furustigen / Barrstigen

Sidan uppdaterades 2019-01-28

Eksjö Energi ELIT AB bygger ut fibernätet i ett område i Västra brudbadet. Ett erbjudande har skickats till alla fastighetsägare per brev där man under en begränsad tidsperiod erbjuds ansluta sin villa för 7 500 kr.
Efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Äger du en fastighet i området men har inte fått något avtal? Kontakta oss på 0381 – 19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se


Status:
Vi har sammanställt inkomna avtal och beställt grävning från entreprenör. Tidpunkt för grävstart är ännu oklart och beror mycket på hur kallt det blir framöver. Nedan visas planerad grävsträcka. Kontakta gärna oss om ni ser svårigheter med den grävsträcka som är planerad eller har andra förslag. I vissa fall kan det bli det aktuellt att gräva via granntomterna. Prata gärna ihop er om hur man lämpligast går tillväga.