Hult Kyrkbyn

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för en utbyggnad av fibernätet i Hults Kyrkby. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande om anslutning utskickat per brev, efteranmälan blir dyrare.

Eksjö Energi ELIT AB gräver fram till tomtgräns. Varje fastighetsägare gräver ner slang på egen tomt. I vissa fall kan det bli aktuellt att gräva via granntomten. Vi hjälper då till med de överenskommelser som behövs. Till vissa tomter finns redan slang framgrävd till tomtgräns. I utskicket följer en broschyr som beskriver alla steg i projektet. Spara denna och läs igenom noga. Den innehåller instruktioner som är viktiga att följa. Det låga priset som erbjuds baseras på att vi kan installera alla samtidigt. Det är alltså mycket viktigt att man gräver sin del i god tid innan vi blåser fram fiber. Vi informerar er när det är dags att gräva.

Kartor

Kartskissen nedan visar planerade grävsträckor. Gröna linjer är befintlig slang, röda planerade sträckor.

Status

Enstaka installationer återstår

Kartskiss som visar planerade grävsträckor