Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Hult Kyrkbyn

Sidan uppdaterades 2019-11-26

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för en utbyggnad av fibernätet i Hults Kyrkby. Alla berörda fastighetsägare får ett erbjudande om anslutning utskickat per brev. Anslutningsavgiften är 7 500 kr under erbjudandetiden. Var noga med att skicka in installationsavtal senast 19/12, efteranmälan blir dyrare.

Eksjö Energi ELIT AB gräver fram till tomtgräns. Varje fastighetsägare gräver ner slang på egen tomt. I vissa fall kan det bli aktuellt att gräva via granntomten. Vi hjälper då till med de överenskommelser som behövs. Till vissa tomter finns redan slang framgrävd till tomtgräns. Här går det bra att redan nu gräva sista biten fram till huset. Slang och skarvkopplingar tillhandahåller vi. I utskicket följer en broschyr som beskriver alla steg i projektet. Spara denna och läs igenom noga. Den innehåller instruktioner som är viktiga att följa.

En tryckning under Trafikverkets väg kommer att behövas för denna utbyggnad. Ansökan är gjord hos Trafikverket och när vi får klartecknen från dem kan vi beställa grävning i området. Handläggningstiderna är tyvärr mycket långa hos Trafikverket, minst 3 månader, så det dröjer ett tag innan vi kan komma igång.

Kartor

Kartskissen nedan visar planerade grävsträckor. Gröna linjer är befintlig slang, röda planerade sträckor.