Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Hult Kyrkbyn

Sidan uppdaterades 2020-03-18

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för en utbyggnad av fibernätet i Hults Kyrkby. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande om anslutning utskickat per brev, efteranmälan blir dyrare.

Eksjö Energi ELIT AB gräver fram till tomtgräns. Varje fastighetsägare gräver ner slang på egen tomt. I vissa fall kan det bli aktuellt att gräva via granntomten. Vi hjälper då till med de överenskommelser som behövs. Till vissa tomter finns redan slang framgrävd till tomtgräns. Här går det bra att redan nu gräva sista biten fram till huset. Slang och skarvkopplingar tillhandahåller vi. I utskicket följer en broschyr som beskriver alla steg i projektet. Spara denna och läs igenom noga. Den innehåller instruktioner som är viktiga att följa. Det låga priset som erbjuds baseras på att vi kan installera alla samtidigt. Det är alltså mycket viktigt att man gräver sin del i god tid innan vi blåser fram fiber. Vi informerar er när det är dags att gräva.

En tryckning under Trafikverkets väg kommer att behövas för denna utbyggnad. Ansökan är gjord hos Trafikverket och när vi får klartecknen från dem kan vi beställa grävning i området.

Kartor

Kartskissen nedan visar planerade grävsträckor. Gröna linjer är befintlig slang, röda planerade sträckor. Vissa justeringar är gjorda så ny karta publiceras inom kort.

Status

17/3 genomfördes en lyckad borrning under Trafikverkets väg. Vi räknar med att påbörja grävning i området runt månadsskiftet mars-april och det är nu bra om man gräver ner slang på tomten. Viktigt är att grävning på tomter blir genomförda i samband med att vi gräver i området. Hör av er till oss om ni är osäkra på hur ni ska gräva!