Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Hult-Movänta

Sidan uppdaterades 2018-12-13

Fiber till villor i Hult-Movänta

Eksjö Energi ELIT AB planerar utbyggnad av fibernätet för bredband, telefoni och TV i området norr om Movänta. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande per brev. Anslutningen kostar 7 500 kr under erbjudandetiden då man tecknar ett Internetabonnemang hos oss på 24 månader. Anslutning utan abonnemang kostar 10 000 kr under erbjudandetiden.

Efterinstallation / efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Eksjö Energi ELIT gräver fram till området och fastighetsägarna gräver på respektive tomt fram till tomtgräns eller anvisad punkt. Det kan i vissa fall även bli aktuellt att gräva via grannens tomt.

Status för projektet:

Kartorna nedan visar planerad grävsträcka. Vi inväntar tillstånd från Trafikverket samt fastighetsägare innan grävning kan påbörjas. Asfaltsytor görs efter vintern.