Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Hult-Movänta

Sidan uppdaterades 2019-01-28

Fiber till villor i Hult-Movänta

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu utbyggnad av fibernätet för bredband, telefoni och TV i området norr om Movänta. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande per brev. Efterinstallation / efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Eksjö Energi ELIT gräver fram till området och fastighetsägarna gräver på respektive tomt fram till tomtgräns eller anvisad punkt. Det kan i vissa fall även bli aktuellt att gräva via grannens tomt.

Status för projektet:

Kartorna nedan visar planerad grävsträcka.

Grävning pågår nu på sista sträckan mellan bostadsområdet och ner till Campingen (längs Försjövägen). Beräknas vara klart V.5. Meddela oss om ni grävt ner slang fram till huset.