Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Hult-Movänta

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Fiber till villor i Hult-Movänta

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu utbyggnad av fibernätet för bredband, telefoni och TV i området norr om Movänta. Alla berörda fastighetsägare har fått ett erbjudande per brev. Efterinstallation / efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Status för projektet:

Under vår/försommar kommer vi blåsa fram fiber och göra installationer till de fastigheter som ännu inte grävt ner sin slang. Grävning ska vara klar senast 2020-06-12 och vi kommer sedan göra klart området.