Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2020-03-06

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

Vi räknar med att kunna börja blåsa fiber under mars månad i de områden som är klara. Tryckningar under väg på 3 ställen planeras att genomföras i mitten av mars. Sedan grävs sträckorna som är kvar på Storgatan, Sockenvägen och Torsgatan. Vi gräver även en sträcka längs Brogatan för att kunna mata fiber till området runt sjön. 
Viktigt att alla gräver sin del på tomten i tid. Om någon väntar med grävningen innebär det förseningar i projektet då vi vill blåsa fram fiber till alla samtidigt.

Vidare planeras grävning längs Järnvägsgatan. När det gäller denna sträcka (från f d Möbelskavanken) inväntar vi planering från Eon som kommer lägga ner elkabel i samma schakt. Vi inväntar också tillstånd att ta oss under järnvägen.