Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2019-10-15

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

Grävning pågår. Observera att det kan dröja innan själva inkopplingarna görs. Grävning i området Parkgatan/Nygatan/Esplanaden pågår. För dem som vill går det bra att gräva ner slang på tomten redan nu om det inte finns några frågetecken kring hur grävning fram till fastigheten ska lösas. Kontakta Erik Johansson för mer information på 0381- 19 20 33. Märk gärna upp var i tomtgränsen ni önskar få er fiberslang avlämnad så entreprenören gräver in slangen på lämpligast möjliga position.

Kartor

Kartorna ned visar preliminära grävstäckor. Sträckorna kan komma att justeras. Kontakta oss om ni har frågor kring grävningen eller om ni har förslag på alternativa lösningar på grävning mellan tomterna. Områdenas numrering har inget att göra med i vilken ordning grävningen sker. Infratek är entreprenör i projektet.

 

Preliminära grävsträckor i nordvästra delen. Här behöver vi trycka oss under Storgatan på minst 2 ställen.

I centrala delen av projektet planerar vi att till stor del förlägga fiberslangen mellan tomterna. Vi behöver ta oss över Esplanaden på 2 ställen.

Även här planeras en del av sträckorna att gå mellan tomterna / i grönområden. Vi behöver dock gräva i asfalten längs ”skolbacken” och på Änggatan.

I södra delen av Ingatorp är det långa grävsträckor där vi gräver längs sjöslingan till kyrkan, Eksjövägen och Rockan. En etapp består i att gräva från ”Skavanken” till alla fastigheter på Järnvägsgatan och Källgatan. Här planeras även att lägga ner ny elkabel. För att nå Järnvägsgatan och Källgatan behöver vi ta oss under järnvägen och där inväntar vi tillstånd från Trafikverket, vilket gör att installationer inte blir aktuella förrän under 2020.