Ingatorp

Sidan uppdaterades 2020-08-11

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

Installationer pågår. Endast ett fåtal återstår i området norr om väg 40.

Vidare planeras grävning längs Järnvägsgatan. När det gäller denna sträcka (från f d Möbelskavanken) inväntar vi planering från Eon som kommer lägga ner elkabel i samma schakt. Vi inväntar också tillstånd att ta oss under järnvägen.