Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2019-04-02

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare där man under en begränsad tidsperiod erbjuds att ansluta sin villa för 7 500 kr. Gäller fastigheter som tidigare inte erbjudits fiberinstallation. Skicka in avtal senast 30/4, efteranmälan blir dyrare!

Förtätningskampanj

I samband med att vi bygger ut fibernätet i Ingatorp erbjuder vi även installation till fastigheter som tidigare erbjudits fiber till reducerat pris. Installation kostar 10 000 kr (normalpris för förtätning är 15 000 kr) och även här har vi skickat ut ett tidsbegränsat erbjudande till berörda fastighetsägare – gäller till 30/4.

Kartor och mer information kommer inom kort!