Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2019-08-20

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare. Grävning förväntas påbörjas under augusti/september.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

För dem som vill går det bra att gräva ner slang på tomten redan nu om det inte finns några frågetecken kring hur grävning fram till fastigheten ska lösas. Kontakta Erik Johansson för mer information på 0381- 19 20 33.

Kartor

Kartorna ned visar preliminära grävstäckor. Sträckorna kan komma att justeras. Kontakta oss om ni har frågor kring grävningen eller om ni har förslag på alternativa lösningar på grävning mellan tomterna. Områdenas numrering har inget att göra med i vilken ordning grävningen sker. Infratek är entreprenör i projektet och meddelar preliminärt att man kan påbörja grävning någon gång efter semestern. Vi kommer dock gräva vissa sträckor innan dess. 

 

Preliminära grävsträckor i nordvästra delen. Här behöver vi trycka oss under Storgatan på minst 2 ställen.

I centrala delen av projektet planerar vi att till stor del förlägga fiberslangen mellan tomterna. Vi behöver ta oss över Esplanaden på 2 ställen.

Även här planeras en del av sträckorna att gå mellan tomterna / i grönområden. Vi behöver dock gräva i asfalten längs ”skolbacken” och på Änggatan.

I södra delen av Ingatorp är det långa grävsträckor där vi gräver längs sjöslingan till kyrkan, Eksjövägen och Rockan. En etapp består i att gräva från ”Skavanken” till alla fastigheter på Järnvägsgatan och Källgatan.