Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2019-12-09

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

Grävning pågår. Observera att det kan dröja innan själva inkopplingarna görs.

Inom kort grävs fiberslang ner till Torsgatan. När detta är klart görs ett uppehåll. Vi inväntar sedan tillstånd från Trafikverket för vissa grävsträckor. I området söder om riksväg 40 kommer stora delar att förläggas samtidigt som ny elkabel läggs ner. Vi inväntar även tillstånd att borra oss under järnvägen.