Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Ingatorp

Sidan uppdaterades 2020-02-04

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet till samtliga fastigheter i Ingatorps tätort. Ett erbjudande har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Checklista

I informationshäftet som följde med utskicket finns en checklista. Spara häftet, läs igenom det noga och följ checklistan under projektets gång. 

Status

Stora delar av området är färdiggrävt. Vi inväntar några få fastighetsägare som ännu inte grävt på egen tomt, därefter beställer vi fiberblåsning till de områden som är klara. 

Vi inväntar tillstånd från Trafikverket och när dessa är klara genomförs tryckningar under väg och grävning av återstående sträckor som berör hushåll runt sjön och adresser längs Storgatan och Sockenvägen i västra delen.

Vidare planeras grävning längs Järnvägsgatan. När det gäller denna sträcka (från f d Möbelskavanken) inväntar vi planering från Eon som kommer lägga ner elkabel i samma schakt. Vi inväntar också tillstånd att ta oss under järnvägen.