Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Lustigkulle

Sidan uppdaterades 2019-01-28

I samband med planerat gatuarbete bygger vi ut vårt fibernät till vissa villor i området Lustigkulle. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande utskickat per brev. Efterinstallation / efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Eksjö Energi ELIT gräver fram till området och fastighetsägarna gräver på respektive tomt fram till tomtgräns eller anvisad punkt. Det kan i vissa fall även bli aktuellt att gräva via grannens tomt.

Vid frågor, kontakta oss på bredbandsavdelningen: 0381-19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Vi har nu den nya teknikboden klar. Ett arbete pågår nu med att lägga om befintlig fiber mot den nya teknikboden och vi kommer sedan blåsa fram fiber till husen. Beräknas till vecka 6-7.