Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Lustigkulle

Sidan uppdaterades 2019-04-02

I samband med planerat gatuarbete bygger vi ut vårt fibernät till vissa villor i området Lustigkulle. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande utskickat per brev. Efterinstallation / efteranmälan kostar från 15 000 kr.

Eksjö Energi ELIT gräver fram till området och fastighetsägarna gräver på respektive tomt fram till tomtgräns eller anvisad punkt. Det kan i vissa fall även bli aktuellt att gräva via grannens tomt.

Vid frågor, kontakta oss på bredbandsavdelningen: 0381-19 20 30 eller bredband@eksjoenergi.se

Status för projektet:

Enstaka installationer återstår.