Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Östanå 2020

Sidan uppdaterades 2020-06-30

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till fastigheter i ett område runt Östanå.
Priset 7 500 kr bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas pga att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Status

Vi har nu projekterat området och kommit fram till ett förslag på grävsträckor. Förfrågan är skickad till alla berörda fastighetsägare. Om alla accepterar föreslagna grävsträckor så planerar vi att påbörja grävning i området efter semesterperioden.

Kartor

Nedan visas preliminära grävsträckor som planeras i området.