Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Spilhammar

Sidan uppdaterades 2018-04-09

Fiber till villor i Spilhammar.

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fiber för bredband, telefoni och TV till villorna i Spillhammar i samförläggning med VA. Se karta

För efteranmälningar blir kostnaden 15 000 kr. Du får själv gräva ner fiberslangen i din egen trädgård och i vissa fall genom grannens också.

Har ni frågor om fiber kan ni skicka detta till bredband@eksjoenergi.se.

Gå in och titta på checklistan så ser du vad som gäller vid installationen.