Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Alströmergatan 2020

Sidan uppdaterades 2020-02-19

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till villor på Alströmergatan, Östra Ringvägen, Vetlandavägen, Linnégatan och Brunnsholmsgatan. Grävning planeras påbörjas våren 2020. Alla berörda fastighetsägare får ett tidsbegränsat erbjudande om inkoppling per brev.
Priset 7 500 kr bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas pga att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Status

Utskick med erbjudande om fiberanslutning görs 19/2 till alla berörda fastighetsägare. Avtal skickas in senast 27/3, efteranmälan blir dyrare. När avtalen summerats och vi fastslagit planerade grävsträckor skickar vi ut ett meddelande om att det går bra för de som vill att börja gräva.

Kartor

Kartskissen nedan visar preliminära grävsträckor i området. Vi försöker i den mån det är möjligt att förlägga fiberkabeln mellan tomterna för att få en mindre kostsam och mindre tidsödande förläggning. Berörda fastighetsägare har fått förfrågan kring huruvida vi får lov att förlägga fibern på deras fastigheter eller ej. Om vi stöter på hinder med fastighetsägarna kan vi bli tvingade att ändra sträckorna och istället förlägga i gatorna vilket ofta innebär fördröjningar då vi måste anpassa oss efter gatudavdelningens asfalteringsplan och övriga verksamheters eventuella planer på arbeten i området.

Preliminära grävsträckor