Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Tallvägen Kullstadsgatan

Sidan uppdaterades 2019-12-13

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till ett området som omfattar Tallvägen, Kullstadsgatan och Västanågatan. Grävning planeras påbörjas vinter/vår 2019. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande om inkoppling per brev.
Priset 7 500 kr bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas pga att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Status

Erbjudande har skickats till berörda fastighetsägare. Skicka in avtal senast 19/12, efteranmälan blir dyrare!

Kartor

Kartskissen nedan visar planerade grävsträckor i området. För den som vill går det bra att redan nu gräva ner fiberslang på tomten. Kontakta oss för information kring detta!