Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Tallvägen Kullstadsgatan

Sidan uppdaterades 2020-03-06

Eksjö Energi ELIT AB planerar att bygga ut fibernätet till ett området som omfattar Tallvägen, Kullstadsgatan och Västanågatan. Grävning planeras påbörjas vinter/vår 2019. Alla berörda fastighetsägare har fått ett tidsbegränsat erbjudande om inkoppling per brev.
Priset 7 500 kr bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas pga att man inte grävt kan medföra extra avgifter.
Grävning på tomt görs antingen innan vi gräver till området, samtidigt som vi gräver eller direkt efter.

Status

Grävning är nu klar i området och en fiberslang finns lämnad till varje tomtgräns. Viktigt att alla gräver klart inom kort så vi kan blåsa fram fiber till området.
Eftersom det är mycket mjukt och blött i marken så går det just nu inte att göra en bra återställning. Maskinerna kommer därför återvända när det torkat upp och snyggar då till i alla grävytor.

Kartor

Kartskissen nedan visar planerade grävsträckor i området.