Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Vildparken

Sidan uppdaterades 2018-06-20

Fiber till villor kring Vildparken

Eksjö Energi ELIT AB genomför nu en utbyggnad av fibernätet för bredband, telefoni och TV till villor i områdena Kanonen, Muraren, Hammaren, Gräsmaden, Arkitekten, Ritaren och Tumstocken. Alla berörda fastighetsägare har fått utskick i brev med ett tidsbegränsat erbjudande. Man får själv gräva i egen trädgård och i vissa fall via grannens trädgård. Alla kan få upp till 1000 Mbps.

För efteranmälningar blir kostnaden 15 000 kr.

Status:
Grävning påbörjas nu och vi inleder i området Muraren. Det går bra att börja gräva i trädgårdarna. Slang kan tillhandahållas direkt av entreprenören som gräver i samband med att de gräver i ert område. Det går även bra att hämta ut slang på återvinningscentralen. Ring först och meddela antal meter slang som behövs (0381- 19 20 33) så skickar vi en rekvisition via sms som visas upp på återvinningscentralen. Under vecka 27-29 finns inte denna möjlighet, ni får då hämta ut en rekvisition hos oss på Telegatan 8.

I de fall man behöver gräva via grannens trädgård behöver markavtal vara upprättade med oss innan grävning påbörjas.

Glöm ej att meddela när du grävt ner slangen fram till husväggen. 0381- 29 20 33 eller bredband@eksjoenergi.se

Gå in och titta på checklistan så ser du vad som gäller vid installationen.

Kartor

Kartorna nedan visar planerade grävsträckor för fibern. Svarta linjer visar grävsträckor som vår entreprenör utför, röda linjer är de sträckor fastighetsägaren själv gräver. I de fall man behöver gräva via grannens tomt, prata ihop er med grannarna kring hur ni fördelar arbetet. Önskar ni offert på att få grävningen utförd, hör av er till oss.