Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Nyhetsarkiv - Gata

Minskad skötsel och underhåll av gator, grönytor och parker

Publicerades
Senast uppdaterad: 18 juni 2019 kl 07:40

På uppdrag av Eksjö kommun ansvarar Eksjö Energi för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator, grönytor och parker. På grund av ett ansträngt budgetläge kommer Eksjö Energi tillsammans med samhällsbyggnadssektorn under det kommande året att behöva göra prioriteringar...