Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Nyhetsarkiv - Renhållning

Försenad sophämtning fredag 15 januari

Publicerades
Senast uppdaterad: 15 januari 2021 kl 10:16

På grund av problem med en sopbil kommer sophämtningen att bli försenad. Låt kärlet stå kvar tills tömning har skett. Tänk på att ställa kärlet så det inte hindrar eventuell snöröjning.

Granhämtning

Publicerades
Senast uppdaterad: 5 januari 2021 kl 10:35

Se bifogad länk för information kring granhämtningen 2021. Granhämtning 2021

Sophämtning under jul, nyår och trettonhelgen

Publicerades
Senast uppdaterad: 17 december 2020 kl 08:25

Ordinarie sophämtning vecka 52 Sophämtning kommer att ske 20, 21, 22, och 23 december Ordinarie sophämtning vecka 53 Sophämtning kommer att ske 27, 28, 29 december och 2 januari Ordinarie sophämtning vecka 1 Sophämtning kommer att ske 4, 5,...

Försenad sophämtning

Publicerades
Senast uppdaterad: 25 november 2020 kl 15:14

På grund av sjukdom har onsdagens sophämtning försenats. Ni som inte fått tömt idag onsdag kommer att få tömt på fredag den 27/11.

Coronarestriktionerna påverkar sophämtning och slamtömning

Publicerades
Senast uppdaterad: 9 november 2020 kl 11:42

De hårdare Coronarestriktionerna kan medföra förseningar när det gäller sophämtning och slamtömning. Vi vill dock att ni även i fortsättningen meddelar kundtjänst (0381-19 20 20, kundtjanst@eksjoenergi.se) vid förseningar.

Problem med utebliven/försenad sophämtning

Publicerades
Senast uppdaterad: 25 juni 2020 kl 16:12

Vår entreprenör, Ohlssons, har haft stora tekniska problem med att få ut tömningsordrar korrekt till chaufförerna. Detta har resulterat i att det är många kunder som inte fått sina sopkärl tömda rätt dag, eller i vissa fall inte alls....

Problem med sophämtning Höreda-Broarp

Publicerades
Senast uppdaterad: 29 maj 2020 kl 10:55

Det är många i området Talludden, Höreda-Broarp som inte fått sitt sopkärl tömt. Låt kärlet stå kvar vid vägen så kommer det att tömmas tisdag den 2 juni, enligt information vi fått från vår entreprenör. Skulle ni inte ha...

Leveransförsening av röda påsar

Publicerades
Senast uppdaterad: 27 maj 2020 kl 20:10

Vi beräknar att få leverans av röda påsar i slutet av vecka 24, därefter kommer förhoppningsvis vår entreprenör kunna lämna ut påsar till de kunder som behöver nya påsar. Vår leverantör meddelar att de har problem i produktionen av...