Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning

Visa mer information

Nyhetsarkiv - Renhållning

Sophämtning vecka 13-14 (Påsk)

Publicerades
Senast uppdaterad: 22 mars 2021 kl 13:46

Med anledning av att vecka 13 och 14 innehåller en helgdagar kan tömning av sopkärlen ske på annan dag än ordinarie tömningsdag. Ställ fram sopkärlet en dag före ordinarie sophämtning och låt det stå framme tills det blivit tömt.

Coronarestriktionerna påverkar sophämtning och slamtömning

Publicerades
Senast uppdaterad: 9 november 2020 kl 11:42

De hårdare Coronarestriktionerna kan medföra förseningar när det gäller sophämtning och slamtömning. Vi vill dock att ni även i fortsättningen meddelar kundtjänst (0381-19 20 20, kundtjanst@eksjoenergi.se) vid förseningar.

Problem med utebliven/försenad sophämtning

Publicerades
Senast uppdaterad: 25 juni 2020 kl 16:12

Vår entreprenör, Ohlssons, har haft stora tekniska problem med att få ut tömningsordrar korrekt till chaufförerna. Detta har resulterat i att det är många kunder som inte fått sina sopkärl tömda rätt dag, eller i vissa fall inte alls....

Problem med sophämtning Höreda-Broarp

Publicerades
Senast uppdaterad: 29 maj 2020 kl 10:55

Det är många i området Talludden, Höreda-Broarp som inte fått sitt sopkärl tömt. Låt kärlet stå kvar vid vägen så kommer det att tömmas tisdag den 2 juni, enligt information vi fått från vår entreprenör. Skulle ni inte ha...

Leveransförsening av röda påsar

Publicerades
Senast uppdaterad: 27 maj 2020 kl 20:10

Vi beräknar att få leverans av röda påsar i slutet av vecka 24, därefter kommer förhoppningsvis vår entreprenör kunna lämna ut påsar till de kunder som behöver nya påsar. Vår leverantör meddelar att de har problem i produktionen av...