Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Vatten och avlopp

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Akut reparation vattenledningsnätet vid Österlånggatan i Eksjö Vatten & avlopp 2019-07-21 kl 16:40

På grund av en vattenläcka på ledningsnätet vid Österlånggatan i Eksjö kommer vattnet behöva stängas av utmed Österlånggatan under kvällen när ledningen repareras.

Vi ber om överseende med olägenheten
Eksjö Energi AB

Missfärgat och svagt tryck i vattenledningsnätet i Eksjö 19 -20 juli Vatten & avlopp 2019-07-19 kl 22:00

Det kan vara missfärgat och svagt tryck i vatten ledningsnätet i samband med branden vid Södra Storgatan. Det går åt stora mängder vatten för att bekämpa branden.

Om vattnet är missfärgat rekommenderas att man spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen innebär ingen hälsofara. Även luft kan förekomma i systemet och då är det också spolning som avhjälper problemet.

Vi ber om överseende med driftsstörningen.

Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2019-07-04 kl 07:00 – 2019-07-05 kl 16:00

Just nu håller vi på med underhållsarbeten på brandposter i Eksjö tätort. Det finns en risk att vattnet i kranarna kan bli brunfärgat.

Om detta inträffar rekommenderar vi att ni spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen medför ingen hälsofara.

Akut reparation på fjärrvärmen idag, onsdagen den 3/7-2019 Fjärrvärme 2019-07-03 kl 14:00

Kunderna på Måsgatan, Tjädervägen, Tärngatan, Duvgatan, Lärkgatan och Lunnagårdsvägen är det som påverkas. Fjärrvärmeleveransen beräknas vara tillbaka klockan 17.00 idag den 3/7.

Fjärrvärmeavdelningen

Reparationen är utförd 2019-07-03 kl 15.00

Driftstörning på fjärrvärmenätet Fjärrvärme 2019-05-13 kl 10:30

På grund av omkopplingsarbeten kan driftstörningar förekomma på fjärrvärmenätet.

-Arbetet är slutfört! 2019-05-13 10:30

Driftstörningar IP-telefoni – uppdaterad Bredband 2019-04-25 kl 08:00

Driftstörningar uppstod på IP-telefonitjänster på morgonen. Felet är nu åtgärdat. Upplever man fortfarande störningar på IP-telefonin kan man behöva starta om sin telefonibox.

Planerat avbrott Fasanen, grevhagen 30/4 Bredband Planerat underhåll/störning 2019-04-30 kl 07:00 – 2019-04-30 kl 16:00

Tisdag 30/4 sker ett planerat avbrott i området Fasanen, Grevhagen. Ett omläggningsarbete utförs på fibernätet som innebär avbrott på TV- och Internettjänster. Arbetet påbörjas kl. 07 och beräknas vara klart kl. 16.

Stor driftstörning bredband Bredband 2019-03-29 kl 08:30

08.30
Vi har just nu en stor driftstörning som drabbar hela kommunen. Fiberavbrott.

08.55
Fibertekniker påbörjar reparation av fiberkabel.

09.20
De flesta Internetkunder är åter i drift

10.40
Reparationsarbete pågår. De flesta kunder är igång nu. Beräknat att allt är klart ca kl 13.00

12.30 Reparationsarbetet klart. Allt är nu återställt.
Om ni fortfarande har problem prova först med att starta om all er utrustning.

 

Driftstörning Internet Bredband 2019-03-26 kl 10:00

För närvarande har vi problem med vår internettjänst tillsammans med andra Stadsnät i Sverige.
Störningen upplevs som låg hastigheten vilket kraftigt påverkar surf och streaming.

Felet beror på en avgrävd fiber utanför Eksjö Stadsnät (Åkersberga Stockholm) som gör att
Internettrafiken går i taket på de routrar ute på Internet som får ta hand om all extra trafik.
Nätägaren av den fiber som grävts av arbetar med problemet.

Nätägaren meddelar 28/3 att felet nu ska vara åtgärdat.

Planerat avbrott på fibernätet måndag 25/3, Röd- och blåklinten Bredband Planerat underhåll/störning 2019-03-25 kl 08:00 – 2019-03-25 kl 16:00

Måndag 25/3 utförs ett omläggningsarbete på fibernätet i Eksjö tätort. Detta innebär att vi får ett avbrott i fastigheterna Röd- och blåklinten. TV- och Internettjänster drabbas. Arbetet startar kl. 8 och beräknas vara klart kl. 16.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som avbrottet orsakar.

Planerat avbrott på fibernätet måndag 11/3 Bredband Planerat underhåll/störning 2019-03-11 kl 08:00 – 2019-03-11 kl 12:00

På måndag morgon / förmiddag utförs arbeten på fibernätet i Eksjö tätort som kan orsaka driftstörningar / avbrott. Gäller adresserna nedan:

Lyckostigen (jämna nummer)
Skönbergavägen 33

Risk för driftstörningar på fjärrvärmenätet pga vattenläckan Fjärrvärme 2019-01-27 kl 16:00

Den stora vattenläckan i Eksjö innebar även vissa driftstörningar i fjärrvärmenätet under söndagen. Detta är nu åtgärdat.

Strömavbrott Elnät 2018-09-26 kl 08:15

Strömavbrott Stora torget och delar av centrala Eksjö.

Fjärrvärmearbete Grevhagsskolan Fjärrvärme 2018-09-06 kl 12:10

Torsdagen den 6 september utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten vid Grevhagsskolan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 08.00 och återupptas under eftermiddagen.

Fjärrvärmeavdelningen

Fjärrvärme reparation Fjärrvärme 2018-08-20 kl 21:00

Akut reparation fjärrvärme.

Västra Brudbadet berörs.

Arbetet avslutat 2018-08-21 kl. 01:30

Driftstörning Mariannelund Fjärrvärme 2018-07-02 kl 16:25

Vi har för närvarande driftstörningar på fjärrvärmen i Mariannelund

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-17 kl 09:00 – 2018-06-17 kl 14:00

Planerat strömavbrott på Nannylundsområdet. Avbrottet avser ombyggnad av ställverket.

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-16 kl 07:00 – 2018-06-16 kl 13:00

Hesselåsgatan berörs av ett planerat strömavbrott.

Avbrottet avser byte av reläskyddsutrustning i mottagningsstationen.