Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Vatten och avlopp

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Vattenavstängning Oxtorgsgatan Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2018-12-19 kl 07:00 – 2018-12-19 kl 14:00

Pga ett planerat arbete med vattnet på Oxtorgsgatan kommer vattnet att behöva stängas av under förmiddagen 2018-12-19 från kl 7.00 och framåt. Det kommer att beröra de närmast boende, men kan också komma att utökas till en större del av Oxtorgsgatan.

Det är svårt att bedöma exakt tidpunkt för återställd vattenleverans.

Vi rekommenderar de omkringboende att tappa upp vatten i förväg för hushållbehov.

Det händer att vattnet blir missfärgat efter denna typ av åtgärd. Om det skulle drabba er, rekommenderar vi att ni spolar ur ordentligt tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

Eksjö Energi ber om förståelse för driftstörningen. Vid frågor kontakta Ronny på telefon 0381-19 21 21.

Driftstörning Eksjö Stadsnät (Åtgärdat) Bredband 2018-12-09 kl 09:00

Vi har för närvarande driftstörning i nätet som drabbar kunder, gäller Internet och IP-Telefonin. Felsökning pågår.

10:30
Felet är lokaliserat och de kundanslutningar som var utan internet börjar att hoppa igång. Fungerar ej Internet var vänlig att
starta om din kundutrustning som i de flesta fall är en router.

Driftstörning Elavbrott i Ingarp Bredband 2018-11-14 kl 10:05

Just nu har vi driftstörning i Ingarp med omnejd på grund av elarbeten hos EON

 

Kapacitetsproblem i Stadsnätet för närvarande. Bredband 2018-10-30 kl 16:00

Eksjö Stadsnät har råkat ut för kapacitetsproblem sen eftermiddag vilket påverkar kundernas hastighet.

Påverkade nät: Eksjö Energi, Savman och Vökby.
Tekniker arbetar på problemet.

Uppdatering: Vi har fortsatt problem med kapaciteten under onsdagen. Felet, som ligger hos tredje part, är identifierat och tekniker jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

Uppdatering Kapacitetsproblemet blev åtgärdat under onsdagen.

 

Strömavbrott Elnät 2018-09-26 kl 08:15

Strömavbrott Stora torget och delar av centrala Eksjö.

Fjärrvärmearbete Grevhagsskolan Fjärrvärme 2018-09-06 kl 12:10

Torsdagen den 6 september utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten vid Grevhagsskolan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 08.00 och återupptas under eftermiddagen.

Fjärrvärmeavdelningen

Fjärrvärme reparation Fjärrvärme 2018-08-20 kl 21:00

Akut reparation fjärrvärme.

Västra Brudbadet berörs.

Arbetet avslutat 2018-08-21 kl. 01:30

Driftstörning Mariannelund Fjärrvärme 2018-07-02 kl 16:25

Vi har för närvarande driftstörningar på fjärrvärmen i Mariannelund

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-17 kl 09:00 – 2018-06-17 kl 14:00

Planerat strömavbrott på Nannylundsområdet. Avbrottet avser ombyggnad av ställverket.

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-16 kl 07:00 – 2018-06-16 kl 13:00

Hesselåsgatan berörs av ett planerat strömavbrott.

Avbrottet avser byte av reläskyddsutrustning i mottagningsstationen.