Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Vatten och avlopp

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Driftstörning Internet Bredband 2019-03-26 kl 10:00

För närvarande har vi problem med vår internettjänst tillsammans med andra Stadsnät i Sverige.
Störningen upplevs som låg hastigheten vilket kraftigt påverkar surf och streaming.

Felet beror på en avgrävd fiber utanför Eksjö Stadsnät (Åkersberga Stockholm) som gör att
Internettrafiken går i taket på de routrar ute på Internet som får ta hand om all extra trafik.
Nätägaren av den fiber som grävts av arbetar med problemet.

Vi har inte fått någon beräknad åtgärdstid på detta ännu.

Planerat avbrott på fibernätet måndag 25/3, Röd- och blåklinten Bredband Planerat underhåll/störning 2019-03-25 kl 08:00 – 2019-03-25 kl 16:00

Måndag 25/3 utförs ett omläggningsarbete på fibernätet i Eksjö tätort. Detta innebär att vi får ett avbrott i fastigheterna Röd- och blåklinten. TV- och Internettjänster drabbas. Arbetet startar kl. 8 och beräknas vara klart kl. 16.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som avbrottet orsakar.

Planerat avbrott på fibernätet måndag 11/3 Bredband Planerat underhåll/störning 2019-03-11 kl 08:00 – 2019-03-11 kl 12:00

På måndag morgon / förmiddag utförs arbeten på fibernätet i Eksjö tätort som kan orsaka driftstörningar / avbrott. Gäller adresserna nedan:

Lyckostigen (jämna nummer)
Skönbergavägen 33

Risk för driftstörningar på fjärrvärmenätet pga vattenläckan Fjärrvärme 2019-01-27 kl 16:00

Den stora vattenläckan i Eksjö innebar även vissa driftstörningar i fjärrvärmenätet under söndagen. Detta är nu åtgärdat.

Stor vattenläcka i Eksjö (Uppdaterad torsdag 9:00) Vatten & avlopp 2019-01-27 kl 13:00

En stor vattenläcka har uppstått på en huvudledning vilket medför att stora delar av Eksjö tätort för närvarande är utan vatten. Vi uppdaterar informationen efter hand då vi fått klarhet i läckans omfattning och när det beräknas vara åtgärdat.

Uppdatering 17:30

Läckan är lokaliserad och reparationsarbete har inletts. Lågt tryck och missfärgat vatten kan förekomma.

Uppdatering måndag 10:30

Läckan lokaliserades under söndagen och reparationsarbete pågår nu. Lågt tryck och missfärgningar i vattnet kvarstår.

Det är fortfarande brist på vatten i systemet. Vi rekommenderar att vara sparsam med spolning av vattnet. Missfärgningarna medför ingen hälsofara.

Vi uppdaterar informationen löpande och meddelar när vattenförsörjningen är i full drift.

Uppdatering måndag 17:10

Läckan är nu reparerad och efterarbete genomförs med genomspolning av systemet. Vattenförsörjningen kan sättas i full drift så snart vi fått ett godkänt vattenprov.

Uppdatering torsdag 9:00

Efterarbetet är nu klart. Godkänt vattenprov har inkommit och vattensystemet har normaldrift.

Läcksökning i Hult Vatten & avlopp 2019-01-25 kl 10:48

Just nu pågår läcksökning på vattenledningsnätet i Hult.

Vi vill uppmana boende och verksamma i området att vara observanta på eventuella vattenansamlingar. Kontrollera gärna uthus, källare, garage mm. Vi vill också be er att vara sparsamma med vattnet under helgen.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta Joacim Persson: 0381-19 20 54

 

Strömavbrott Elnät 2018-09-26 kl 08:15

Strömavbrott Stora torget och delar av centrala Eksjö.

Fjärrvärmearbete Grevhagsskolan Fjärrvärme 2018-09-06 kl 12:10

Torsdagen den 6 september utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten vid Grevhagsskolan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 08.00 och återupptas under eftermiddagen.

Fjärrvärmeavdelningen

Fjärrvärme reparation Fjärrvärme 2018-08-20 kl 21:00

Akut reparation fjärrvärme.

Västra Brudbadet berörs.

Arbetet avslutat 2018-08-21 kl. 01:30

Driftstörning Mariannelund Fjärrvärme 2018-07-02 kl 16:25

Vi har för närvarande driftstörningar på fjärrvärmen i Mariannelund

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-17 kl 09:00 – 2018-06-17 kl 14:00

Planerat strömavbrott på Nannylundsområdet. Avbrottet avser ombyggnad av ställverket.

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-16 kl 07:00 – 2018-06-16 kl 13:00

Hesselåsgatan berörs av ett planerat strömavbrott.

Avbrottet avser byte av reläskyddsutrustning i mottagningsstationen.