Driftinformation

Elnät

Inga kända driftstörningar

Bredband

Inga kända driftstörningar

Vatten och avlopp

Mindre driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända driftstörningar

Gata/Park

Inga kända driftstörningar

Renhållning

Inga kända driftstörningar

Tidigare driftinformation

2021-04-17

ingen driftinformation

2021-04-16

Vattenläcka på Linnégatan
Vatten & avlopp 20210-41-6 kl 07:00

En läcka har lokaliserats på Linnégatan mellan Oxtorgsgatan och Surbrunnsgatan i Eksjö. Grävning med läcklagning kommer att påbörjas utan dröjsmål. Vattnet för boende i området kommer därför att behöva stängas av. Spola gärna upp vatten omedelbart för hushållsbruk.I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2021-04-15

ingen driftinformation

2021-04-14

ingen driftinformation

2021-04-13

ingen driftinformation

2021-04-12

ingen driftinformation

2021-04-11

ingen driftinformation

2021-04-10

ingen driftinformation

2021-04-09

ingen driftinformation

2021-04-08

ingen driftinformation