Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar

Inga kända
driftstörningar

Bredband

Inga kända<br/>driftstörningar

Inga kända
driftstörningar

Vatten och avlopp

Inga kända<br/>driftstörningar

Inga kända
driftstörningar

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar

Inga kända
driftstörningar

Gata/Park

Mindre<br/>driftstörning

Mindre
driftstörning

Renhållning

Inga kända<br/>driftstörningar

Inga kända
driftstörningar

Ventilarbete i Hult Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-10-20 kl 09:00 – 2020-10-20 kl 16:00

Tisdagen 2020-10-20 kommer vattnet att behöva stängas av på delar av Albert Engströms väg och Monkens väg i Hult. Avstängningen planeras till efter kl 9. Beroende på omständigheterna kan det dra ut till eftermiddagen. Om allt går som planerat kommer arbetet att pågå några timmar.

Vi rekommenderar er som bor i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Driftstörning på bredbandet Bredband 2020-10-11 kl 21:00

En kortare driftstörning på bredbandet inträffade runt kl 21 under söndagkvällen. Orsaken låg utanför vårt nät och allt ska nu fungera normalt igen.

Uppdatering kl 21:25
Ytterligare en driftstörning inträffade kl 21:20. Även denna låg utanför vårt nät men drabbade många av våra kunder i form av låga hastigheter och avbrott i tjänsterna.

Ombyggnad av Sankt Larsgatan i Mariannelund Gata/Park Planerat underhåll/störning 2020-08-10 kl 00:00 – 2020-09-27 kl 00:00

Idag 10/8 har vi påbörjat arbetet Sankt Larsgatan. Det kommer att rivas bort nuvarande asfalt och kompletteras med ytterligare dagvattenbrunnar. Därefter kommer det att asfalteras och gatan kommer att få en lite annan utformning.

Vi ber om överseende med att viss form av störning kan komma att ske.

Vid frågor kontakta Eksjö Energi 0381-192000

Tidigare driftstörningar

Driftstörning efter strömavbrottet Bredband 2020-09-24 kl 07:10

Till följd av morgonens strömavbrott har vi haft driftstörningar på bredbandet. Vi har nu åtgärdat alla följdfel och det ska nu vara normal drift igen. Om man fortfarande upplever problem, starta om egen utrustning (router).

Strömavbrott Eksjö Elnät 2020-09-24 kl 07:10

På grund av strömavbrott på regionnätet var det strömlöst i Eksjö mellan kl 07.10 – 07.25.

Vattenavstängning på Österlånggatan Eksjö Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-09-23 kl 07:00 – 2020-09-23 kl 13:00

Vi utför arbeten på VA-ledningar på Österlånggatan onsdagen den 23 september. Vattnet i området kommer därför att vara avstängt mellan kl ca 07.00 – 13.00

Uppdatering kl 11.30: VA-ledningsarbetena på Österlånggatan är klart. Vattnet är tillbaka 11:30.

Driftstörning Bredband Bredband 2020-09-16 kl 11:30

Vi har för närvarande problem med internettjänsten för vissa kunder. Vi jobbar på problemet.


Uppdatering 2020-09-16 kl 12:45

Fel lokaliserat och avhjälpt.

Akut fjärrvärmeläcka Fjärrvärme 2020-09-14 kl 18:00

Just nu har vi en akut fjärrvärmeläcka i korsningen Köpmangatan/Södra Storgatan. Stora delar av centrala Eksjö kommer vara utan värme. Vi har ingen prognos när driften är normal igen.

Uppdatering kl 22.40: Tyvärr kommer fjärrvärmeleveranserna inte igång förrän tisdag eftermiddag.

Uppdatering tisdag kl 18.50: Nu är reparationen åtgärdad och fjärrvärmen i normal drift i Eksjö.

Underhållsarbeten på fjärrvärmenätet Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-09-15 kl 07:30 – 2020-09-15 kl 21:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen vid Storegårdsgatan i Eksjö den 15 september 2020. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i stora delar av centrala Eksjö mellan ca kl 7.30 – 21.00.

Uppdatering tisdag kl 18.50: Nu är underhållsarbetena klara och fjärrvärmen i normal drift i Eksjö.

Arbete på fjärrvärmenätet Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-09-10 kl 08:00 – 2020-09-10 kl 14:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen vid Oxtorgsgatan/Linnegatan den 10 september 2020. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i ert område mellan ca kl 8.00 – 14.00.

Läcksökning i Höreda Vatten & avlopp 2020-09-03 kl 12:57

En läcka förmodas i närheten av Peder Skarps väg i Höreda. Läcksökning pågår. Vattnet kan komma att stängas av akut. Därför rekommenderas boende och verksamma i Höreda att tappa upp vatten för hushållsbruk omedelbart ifall det är möjligt.


Uppdatering 2020-09-03 kl 15.30:

Driftstörningen är tillfälligt åtgärdad. Felsökning pågår fortfarande på ledningsnätet.

Planerad migrering av EBO kundswitchar 2020-09-03 Bredband Planerat underhåll/störning 2020-09-03 kl 08:00 – 2020-09-02 kl 16:30

Migrering av switchar för EBO kunder görs den 2020-09-03 i områdena Oxen, Tuvehagen, Rödklinten, Blåklinten och Smeden.

Störning av bredbandstjänsterna kan förekomma under dagen.

Fjärrvärmeläcka på Sofieholmsgatan i Eksjö Fjärrvärme 2020-08-22 kl 17:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmeledningen på Sofieholmsgatan idag, 22 augusti. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför i området och beräknas vara tillbaka klockan 22.00 ikväll.

Uppdatering: Kl 22.30 är läckan reparerad och driften normal.

Avgrävd fiber Röningsgatan Bredband 2020-08-21 kl 08:20

En fiber är avgrävd vid Röningsgatan.

Påverkar Eksjöbostäders kabelv, samt ca 40 Kunderse bredband
Bl.a. kunder på Bykvarnsgatan, Bygatan och Ljungbergsgatan

Fiberbrottet kommer att åtgärdas så fort som möjligt. Ärendet uppdateras löpande.

—-> Uppdatering 2020-08-21 kl 09:00

Påverkar även Tv i området.

—-> Uppdatering 2020-08-21 kl 11:00

Påverkar alla Eksjöbostäders kabeltv. Kategori ändrad till allvarlig störning.

—-> Uppdatering 2020-08-21 kl 13:30

Lagningsarbete fortsätter, beräknat klart i kväll ca 18:00

—-> Uppdatering 2020-08-21 kl 15:15

Fiber lagad. Tv samt Intenet skall fungera igen för berörda kunder.

Driftstörning på fjärrvärmen i Eksjö Fjärrvärme 2020-08-13 kl 08:00

Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmenätet vilket gör att kunder i Eksjö tätort får problem med värmen. Vi räknar med att felet är åtgärdat runt kl 11.

Vattenläcka i Mariannelund Vatten & avlopp 2020-07-17 kl 08:00

En vattenläcka har upptäckts på Västra Storgatan, i närheten av korsningen med St Larsgatan i Mariannelund. Lagning sker idag 2020-07-17. Fastigheter i området kommer att få vattnet avstängt i perioder under dagen, med början ca kl 11. Området kan behöva utökas ifall tekniska problem inträffar. Vi uppmanar boende i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

Endast ett körfält kommer hållas öppet på Västra Storgatan.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2020-07-18:

Arbetet med att åtgärda vattenläckan avslutades vid 23-tiden igår. Nu planeras inga fler vattenavstängningar.

Vi tackar för visad förståelse i samband med läcklagningen.

 

Fjärrvärmeläcka västerlånggatan Fjärrvärme 2020-06-22 kl 12:00

P.g.a. fjärrvärmeläcka i Västerlånggatan kommer fjärrvärmeleveransen i stora delar av centrum att brytas 12.00 och kommer åter under eftermiddagen/kvällen.

Fjärrvärmearbeten på Surbrunnsgatan i Eksjö Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-06-17 kl 05:00 – 2020-06-18 kl 00:00

Onsdagen den 17 Juni utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten på Surbrunnsgatan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 05.00 och återupptas under kvällen.

Uppdatering: Arbetet var klart ca kl 19.00. Driften är nu normal.

Driftstörning Teletek Ip-telefoni Bredband 2020-05-18 kl 00:00

Vi har för närvarande driftstörningar på IP-telefonileverantören Teletek. Vi hänvisar kunder att felanmäla direkt till dem.

http://www.teletek.se/kontakt/

040-246100

 

Fjärrvärmearbeten på Surbrunnsgatan Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-05-19 kl 07:00 – 2020-05-19 kl 16:00

Tisdagen den 19 Maj utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten på Surbrunnsgatan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts vid kl 07.30 och återupptas under eftermiddagen.

Uppdatering kl 16.00: Tyvärr så kommer en del kunder vara utan fjärrvärme ytterligare några timmar pga att arbetet tar längre tid än beräknat.

Uppdatering kl 21.00: Nu är arbetet klart och det är normal drift på fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmearbeten Vetlandavägen Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-05-05 kl 16:00 – 2020-05-06 kl 07:00

Vi kommer att genomföra ventilbyte på Vetlandavägen. Fjärrvärmen kommer därför vara avstängd i området från tisdag 5/5 ca 16.00 och åter ca onsdag 6/5 07.00.  Arbetet kommer påverka trafiken på Vetlandavägen som leds om under tiden.

Ventilarbeten på Verkstadsgatan Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-04-16 kl 12:00 – 2020-04-16 kl 18:00

Ventilarbeten på Verkstadsgatan i Eksjö planeras till torsdagen 2020-04-16. Det betyder störningar i vattenleveransen för boende och verksamma på delar av Prästkragevägen, Verkstadsgatan och Förrådsgatan på eftermiddagen från klockan 12.00. Vi rekommenderar er som är berörda att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

  • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
  • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi ber om överseende med driftsstörningen.


Uppdatering torsdag 2020-04-16 kl 16.40:

Vattnet är nu sedan en stund påkopplat på Prästkragevägen och Verkstadsgatan till korsningen med Förrådsgatan. Inga fler avstängningar planeras på den sträckan. Förrådsgatan och resterande del av Verkstadsgatan beräknas få tillbaka vattnet om ca en timme.