Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Vatten och avlopp

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Planerat driftavbrott Kaserngatan 28 Bredband Planerat underhåll/störning 2020-02-12 kl 08:00 – 2020-02-12 kl 16:00

Onsdag 12/2 utförs ett omläggningsarbete på fibernätet som innebär att kunder på Kaserngatan 28 drabbas av driftavbrott på tjänster som levereras via fiber. Arbetet väntas på mellan kl 8-16.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som avbrottet orsakar.

Driftstörning Internet Bredband 2020-02-06 kl 20:50

Den 6/2 20.50 hade vår internetleverantör en driftstörning som påverkade kunder i vårt nät. Felet åtgärdades 20.56.

Norra Storgatan avstängd för biltrafik i Eksjö Vatten & avlopp 2020-02-06 kl 18:00

På grund av en raserad spillvattenledning är Norra Storgatan avstängd för biltrafik. Gatan beräknas öppna för biltrafik under nästa vecka. Gatan är öppen för cykel och gångtrafik under tiden ledningen repareras. Vi ber om överseende med störningen.

Driftstörning bredband Bredband 2020-02-05 kl 09:00

Vi har just nu en driftstörning som innebär att vissa kunder hamnar i aktiveringsportalen då de försöker ansluta till Internet. Vi arbetar på att lösa problemet.
När vi löst problemet kan den egna utrustningen behöva startas om för att allt ska fungera igen.

————–

Uppdatering 2020-02-05 16:00

Problemet är nu identifierat och löst. Har ni drabbats av problemet och fortfarande inte kan ansluta, starta om er egen utrustning (router). Kontakta oss om inte detta hjälper.

Driftstörning på bredbandet kring Hult Bredband 2020-02-04 kl 21:00

Vi har just nu problem med utrustning i en av våra teknikbodar vilket innebär att vissa kunder i Hult-området saknar anslutning för tillfället. Felsökning pågår.


Uppdatering 2020-02-05  08:50

Felet är nu åtgärdat. Eventuellt kan egen utrustning behöva startas om ifall anslutningen fortfarande inte fungerar. Kontakta oss om detta inte hjälper.

Omläggningsarbete på fibernätet i Slottsängen Bredband Planerat underhåll/störning 2020-01-22 kl 08:00 – 2020-01-22 kl 16:00

Onsdag 22 januari planeras ett omläggningsarbete på fibernätet i Eksjö tätort. Fiber till ett 50-tal kunder i norra delen av Eksjö tätort flyttas om mot ny teknikbod och dessa kunder drabbas av driftstörningar under arbetet. Berörda kunder som har sitt mobilnummer registrerat hos oss har fått information via sms. Vissa kunder behöver även få sin CPE (fiberbox) utbytt samtidigt som omläggningen sker. Dessa kunder har informerats via sms och blir kontaktade av vår underentreprenör Smålands Fiberteknik som utför bytet.

Vissa adresser på dessa gator berörs

Slottsängsgatan
Stensbergsgatan
Kaptensgatan
Sjöhagavägen
Ydrevägen
Hasslavägen
Löjtnantsgatan
Fänriksgatan
Överåsgatan

——-
Uppdatering 22/1 kl. 15:20

Vår underentreprenör meddelar att komplikationer uppstått under arbetet vilket tyvärr innebär att kunder på Slottsängsgatan får fortsatta driftstörningar. Arbetet med att åtgärda detta beräknas vara klart imorgon förmiddag 23/1. Vi beklagar detta. Övriga kunder som drabbats av driftstörningen under dagen ska nu ha en fungerande uppkoppling.


Uppdatering 23/1 kl. 16:08

Omläggningen är nu klar och problemen ovan åtgärdade. Dock har fler problem uppstått under arbetet vilket innebär att några kunder fortfarande saknar anslutning. Felsökning pågår. Vi beklagar de problem som avbrottet orsakar.


Uppdatering 23/1 kl 19:50

 

Felen är nu åtgärdade och alla kunder ska vara igång.

Läcksökning pågår i Höreda Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-01-13 kl 10:52

Läcksökning pågår på vattenledningsnätet i Höreda. Vi har uppmärksammat en ovanligt hög förbrukning av vatten den senaste tiden. Vi vill uppmana boende i samhället att vara observanta på eventuella vattenansamlingar. Kontrollera gärna uthus, källare, garage mm.

För upplysningar och frågor kontakta Joacim: 0381-19 20 54

Driftstörning på IP-telefoni Bredband 2019-12-30 kl 08:00

Vi har just nu en större driftstörning som drabbar IP-telefoni. Felsökning pågår.

Om ni har Internetabonnemang så går problemet att lösa genom att man kopplar sin telefonibox till en ledig port på sin router.


Uppdatering 2019-01-07

Vi jobbar fortfarande med att lösa problemet. Har du problem med IP-telefonin, kontakta oss gärna och meddela detta. För att lösa problemet temporärt, se instruktionen ovan.