Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Vatten och avlopp

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Test av brandposter Mariannelund Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2018-10-10 kl 10:00

I samband med tester av brandposter i Mariannelund finns risk att vattnet i kranarna kan bli brunfärgat.

Om detta inträffar rekommenderar vi att ni spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen medför ingen hälsofara.

Test av Brandposter Ingatorp Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2018-10-08 kl 13:00

I samband med tester av brandposter i Ingatorp finns risk att vattnet i kranarna kan bli brunfärgat.

Om detta inträffar rekommenderar vi att ni spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen medför ingen hälsofara.

Driftstörning Tuvehagen Eksjöbostäder Bredband 2018-10-08 kl 10:00

Vi har driftstörning med Internettjänsten i Tuvehagen p.g.a. planerad avstängning av elförsörjningen på Tuvehgsgatan 4.

Planerad avstängning mellan kl. 10:00 – 12:00. För mer info se Eksjöbostäders hemsida.

Test av brandposter Hjältevad Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2018-10-04 kl 08:00 – 2018-10-05 kl 16:00

I samband med tester av brandposter i Hjältevad finns risk att vattnet i kranarna kan bli brunfärgat.

Om detta inträffar rekommenderar vi att ni spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen medför ingen hälsofara.

Strömavbrott Elnät 2018-09-26 kl 08:15

Strömavbrott Stora torget och delar av centrala Eksjö.

Risk för missfärgat vatten Vatten & avlopp 2018-09-25 kl 11:40

I området kring Preem och Ica i Eksjö stad finns en förhöjd risk för missfärgat vatten pga ett stort uttag av vatten från en brandpost.

Missfärgningen medför ingen hälsofara, men ifall det skulle inträffa rekommenderas att spola ur en stund tills vattnet åter blir klart.

 

 

Ventilbyte Storgatan-Brunnsgatan Hjältevad Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2018-09-19 kl 08:00 – 2018-09-19 kl 16:00

Med anledning av ledningsbyte i Brunnsgatan, Hjältevad måste ventiler bytas i korsningen Brunnsgatan – Storgatan.  Vattnet är därför avstängt under dagtid idag 2018-09-19.

Vi uppskattar att vattnet kommer kopplas på igen under eftermiddagen.

Risk för missfärgat vatten finns efter att vattnet kopplats på igen. Detta medför ingen hälsofara, men spola gärna ur en stund tills vattnet åter blir klart.

 

 

Vattenläcka Järnvägsgatan i Mariannelund Vatten & avlopp 2018-09-17 kl 15:00

En akut vattenläcka har identifierats på Järnvägsgatan i Mariannelund. Reparationsarbete kommer påbörjas under tisdagen den 18 september 2018. Fastigheter i angränsande kvarter kommer att beröras av vattenavstängning. För närvarande är det svårt att uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta. Berörda fastigheter uppmanas att tappa upp vatten för hushållsbruk redan ikväll den 17 september 2018.

Risk för missfärgat vatten finns efter att vattnet kopplats på igen. Detta medför ingen hälsofara, men spola gärna ur en stund tills vattnet åter blir klart.

Vattenläcka Gärdesgatan i Mariannelund Vatten & avlopp 2018-09-13 kl 13:20

En akut vattenläcka har lokaliserats till Gärdesgatan i Mariannelund. Vattnet kommer att behöva stängas av i kvarteret intill under torsdagseftermiddagen och kvällen 2018-09-13. För närvarande är det svårt att bedöma hur lång tid reparationen kommer att ta.

Berörda fastigheter uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk innan avstängning.

Risk för missfärgat vatten finns efter att vattnet kopplats på igen. Detta medför ingen hälsofara, men spola gärna ur en stund tills vattnet åter blir klart.

Driftstörning vatten Maskrosgatan Vatten & avlopp 2018-09-11 kl 09:00

Under tisdagen 2018-09-11 kommer ett planerat arbete ske som påverkar Maskrosgatan i Kvarnarp. Vattenledning kommer kopplas till kvarteret Ängsviolen. Driftstörning i vattenleveransen beräknas pågå mellan ca kl 9-14.

Fjärrvärmearbete Grevhagsskolan Fjärrvärme 2018-09-06 kl 12:10

Torsdagen den 6 september utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten vid Grevhagsskolan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 08.00 och återupptas under eftermiddagen.

Fjärrvärmeavdelningen

Vattenavstängning i Mariannelund Vatten & avlopp 2018-09-04 kl 14:00

Reparationsarbete pågår på Kronogatan, vilket föranleder avstängning av vattnet för fastigheter i områden runtomkring.

Vattnet återkommer när arbetet är klart.

Fjärrvärme reparation Fjärrvärme 2018-08-20 kl 21:00

Akut reparation fjärrvärme.

Västra Brudbadet berörs.

Arbetet avslutat 2018-08-21 kl. 01:30

Vattenläcka på Skyttevägen Vatten & avlopp 2018-07-04 kl 14:00

Vattenläckan på Skyttevägen är nu åtgärdad och vattnet är åter inkopplat.

Test av brandposter – Brunt vatten Vatten & avlopp 2018-07-02 kl 13:00

Under vecka 28 testar Eksjö Energi brandposter i Eksjö kommun. Detta kan medföra att det blir brunt vatten i kranarna. Brunfärgningen av vattnet medför ingen hälsorisk. Spola gärna lite extra tills missfärgningen upphör.

Vattenläcka Hult Vatten & avlopp 2018-07-03 kl 11:47

2018-07-03 En vattenläcka har upptäckts i Hult, Försjövägen. Fastigheter längs med Försjövägen är berörda. Felet är under åtgärd och beräknas vara klart under dagen.

Driftstörning Mariannelund Fjärrvärme 2018-07-02 kl 16:25

Vi har för närvarande driftstörningar på fjärrvärmen i Mariannelund

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-17 kl 09:00 – 2018-06-17 kl 14:00

Planerat strömavbrott på Nannylundsområdet. Avbrottet avser ombyggnad av ställverket.

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-16 kl 07:00 – 2018-06-16 kl 13:00

Hesselåsgatan berörs av ett planerat strömavbrott.

Avbrottet avser byte av reläskyddsutrustning i mottagningsstationen.

Hög vattenförbrukning Vatten & avlopp 2018-05-31 kl 08:10
Viktigt meddelande
Vi förbrukar alldeles för mycket vatten för tillfället och vi uppmanar till sparsamhet med vattenanvändningen​.