Driftinformation

Elnät

Inga kända driftstörningar

Bredband

Inga kända driftstörningar

Vatten och avlopp

Mindre driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända driftstörningar

Gata/Park

Inga kända driftstörningar

Renhållning

Inga kända driftstörningar

Aktuella driftstörningar

Vattenavstängning Justeliusgatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2024-03-04 kl 09:00 – 2024-03-04 kl 16:00

Vattenavstängning för arbeten på vattenledningen kommer att ske för boende på Justeliusgatan i Eksjö under måndagen 2024-03-04 från kl 9.30. Vi rekommenderar er som bor i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med ventilavstängningar kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2024-03-04 kl 10.30:

Arbetet på vattenledningen är klart och inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Tack för visad förståelse i samband med arbetet!

VA-arbeten Västra Ågatan
Vatten & avlopp 2024-03-04 kl 00:00 – 2024-03-01 kl 16:00

Inför det kommande ledningsarbetet på Västra Ågatan samt Bygatan kommer ett antal VA-ventiler behöva bytas. Detta kommer leda till begränsad framkomlighet samt driftavbrott i vattenleveransen i området.

Mer information om detta kommer ut här. Sms kommer att skickas ut till berörda hushåll.

Informationsbrev avbrott dricksvatten

 

Uppdatering 2024-02-20:

VA-arbeten på dricksvattenledningen på Västra Ågatan är planerad till onsdag 2024-02-21. Vattnet kommer att stängas av från ca kl 8.00 – 12.00. Spola gärna upp vatten för hushållsbruk i förväg. Det kan även förekomma missfärgning av dricksvattnet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara men undvik vittvätt.
Vi ber om överseende med driftsstörningen.


Uppdatering 2024-02-23:

På måndag den 26 februari kommer avstängning av vattnet att ske för boende på Västra Ågatan och Bygatan för två ventilbyten. Avstängningen beräknas ske mellan klockan 10 och 16.


Uppdatering 2024-03-04:

Vattenavstängning för arbeten på vattenledningen kommer att ske för boende på Västra Ågatan och Bygatan i Eksjö under måndagen 2024-03-04 från kl 9.30. Vi rekommenderar er som bor i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2024-03-04 kl 15:

Nu är arbetet med vattenledningen slutfört för idag och vattnet är på igen för samtliga abonnenter. Inga fler vattenavstängningar planeras i området idag.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

Tillfälliga kortvariga vattenavstängningar kring Domaregatan
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2024-02-19 kl 09:00 – 2024-02-19 kl 16:00

Kontroll av ventiler i området kring Domaregatan i Eksjö är planerade till måndag 2024-02-19 från ca kl 09.30. Vattnet kan komma att stängas av under korta perioder under dagen. Spola gärna upp vatten för hushållsbruk i förväg. Det kan även förekomma tryckförändringar och missfärgning av dricksvattnet.

I samband med ventilavstängningar kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

Tidigare driftinformation

2024-02-14

Kort Driftstörning
Bredband 2024-02-14 kl 09:25

Vi hade en kortare driftstörning 09:25 som påverkade Internettjänsten en kort stund och allt är igång nu.

2024-01-09

Driftstörningar på fjärrvärmen i Ingatorp
Fjärrvärme 2024-01-09 kl 06:45

Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmeproduktionen i Ingatorp. Arbete pågår med att felavhjälpa. Driftstörningen kan innebära lägre temperaturer på fjärrvärmeleveransen hos kunder i Ingatorp.

Uppdatering kl 10.30: Värmeleveransen i Ingatorp är nu normal.

2023-12-29

Inställd sophämtning landsbygd
Renhållning 2023-12-29 kl 00:00

Tyvärr blir vi tvungna att skjuta fram upphämtning av hushållssopor p.g.a. rådande vägförhållanden.
Vi gör ett nytt försök på tisdag 2024-01-02.

2023-12-21

Strömavbrott
Elnät 2023-12-21 kl 11:00

Strömavbrott för kunder kring Talluddasjön och Långanässjön.

Felsökning pågår

2023-11-30

Belysning i Mariannelund ur funktion.
Elnät 2023-11-30 kl 17:32

Gatubelysningen i Mariannelund fungerar inte, felsökning pågår.

Felet har under kvällen åtgärdats.

Driftstörning i Ingatorp
Fjärrvärme 2023-11-30 kl 09:00

Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmeproduktionen i Ingatorp. Arbete pågår med att felavhjälpa. Driftstörningen kan innebära lägre temperaturer på fjärrvärmeleveransen hos kunder i Ingatorp.

Uppdatering kl 15.30: Fjärrvärmeproduktionen har varit igång ett tag och temperaturen återgår nu till normalt.

2023-11-22

Avstängning Albert Engströms väg i Hult pga vattenläcka
Vatten & avlopp 2023-11-27 kl 07:00

En vattenläcka har upptäckts på Albert Engströms väg 31 i Hult.

Trafikavstängning kommer att ske under vecka 48, dvs måndagen den 27 november till fredagen den 1 december 2023. Trafiken kommer att ledas om under tiden läcklagningen pågår.

En vattenavstängning kommer att ske under veckan för ett mindre antal hushåll. Mer information om det kommer då det blir aktuellt.


Uppdatering 2023-11-28 kl 9.30:

Vattnet kommer att stängas av för boende i området idag 2023-11-28 ca kl: 10.00.
En vattentank kommer att ställas upp på torget. Boende i området uppmanas att tappa upp vatten omedelbart för hushållsbruk.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-11-29 kl 9.00:

Läckan är lagad och vattnet är på för samtliga abonnenter.

Inga fler vattenavstängningar planeras i området.


Uppdatering 2023-12-01: 

Vägen är öppen för trafik igen.

Vi tackar för visad förståelse i samband med läcklagningen.

2023-10-19

Ventilbyten i Försjövägen/Albert Engströms väg i Hult
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-10-30 kl 07:00 – 2023-11-14 kl 16:00

Ett underhållsarbete, där 4 vattenventiler samt ledningar byts ut, kommer att ske under veckorna 44-45 i Hult.

Arbetsområdet är vid järnvägen i korsningen mellan Försjövägen och Albert Engströms väg. Försjövägen kommer att kunna passeras med en fil öppen. Albert Engströms väg kommer att vara helt avstängd för biltrafik vid järnvägsövergången.

För frågor angående busstrafik: kontakta JLT.

Vattenventiler i samhället Hult kommer att testas under vecka 43 inför det kommande arbetet. Detta kan föranleda tryckförändringar i systemet och missfärgat vatten i samhället. Missfärgningen innebär ingen hälsofara, men undvik gärna vittvätt under veckan.

Vattenavstängning kommer att bli aktuell under arbetets gång. Mer information om detta kommer då det närmar sig.


I samband med avstängningar kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-11-03:

Läckan som uppkom 2023-10-31 är lagad. Vattenprovtagningen som gjordes i samband med den har inte påvisat några farliga bakterier. Arbetet med ledningsbytet fortsätter.

Vattenavstängning kommer att ske för större delen av Hults samhälle under tisdagen 2023-11-07 med början kl 8.


Uppdatering 2023-11-07:

Vattnet ska nu vara tillbaka för samtliga abonnenter i Hult. Lednings- och ventilbytena är genomförda och inga fler vattenavstängningar planeras.

I samband med avstängningar kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Återställningsarbeten i vägen återstår.

Vi tackar för visad förståelse i samband med vattenavstängningen.


Uppdatering 2023-11-09:

Beläggningsarbeten planeras till måndagen den 13 november på arbetsområdet vid järnvägen. Tisdagen den 14 november kommer vägen vid arbetsområdet att öppnas upp för trafik igen.

2023-10-12

Beläggningsarbete vid Förskolan Jordgubbsbacken v.42 – 43
Gata/Park Planerat underhåll/störning 2023-10-16 kl 00:00 – 2023-10-29 kl 00:00

I samband med beläggningsarbeten vid Förskolan Jordgubbsbacken kommer risk för störning av trafiken att finnas under vecka 42 och 43.

2023-10-05

Vattenavstängning Domängatan, Mariannelund
Vatten & avlopp 2023-10-06 kl 07:00

Fredagen den 2023-10-05 planeras vattenavstängning pga ett ventilarbete på Domängatan i Mariannelund. Vattnet kommer att stängas av för hushåll i området. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-10-06 kl 16:

Arbetet med vattnet är slutfört. Inga fler vattenavstängningar planeras. Trafikavstängningen tas bort nästa vecka då gatan är återställd.

Vi tackar för visad förståelse under arbetet.

2023-09-13

Ledningsrenovering i Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-10-16 kl 07:00 – 2023-10-20 kl 16:00

Vecka 42 (16-20 oktober) kommer ledningsrenovering av ett flertal avloppsledningar ske i Eksjö stad. Inga grävarbeten planeras, utan arbetet kommer att utföras från gatubrunnarna av entrepenör. Boende ombeds att inte parkera så att brunnar blockeras på de berörda gatorna dessa veckor. Det kommer bli begränsad framkomlighet under den dag eller dagar som arbetet pågår på den berörda gatan. Buller och lukt kan också förekomma.

Dessa gator kommer att beröras av ledningsrenoveringen:

 • Bergsgatan
 • Oxtorgsgatan
 • Linnégatan
 • Grevhagsskolan
 • Surbrunnsgatan
 • Förrådsgatan

Mer information kommer komma ut till berörda hushåll och verksamheter.

Klicka på länken nedan för att läsa informationen från Aarsleff som utför arbetet på plats.

Bo info Aarsleff


Uppdatering 2023-10-23:

Ledningsrenoveringen är slutförd. Arbetet har gått bra. Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetena.

2023-09-12

Arbete på fjärrvärmenätet i Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2023-09-13 kl 07:30 – 2023-09-13 kl 16:00

Reparation kommer ske på fjärrvärmen på Breviksvägen Eksjö, onsdagen den 13/9 2023. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför i området efter kl 7.30. Det är svårt att beräkna hur lång tid reparationen tar men troligen kommer värmen inte tillbaka förrän sen eftermiddag.

Vattenavstängning Smedhemsvägen Hult
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-09-13 kl 08:00 – 2023-09-13 kl 16:00

Ett servisbyte kommer att ske på Smedhemsvägen i Hult imorgon 2023-09-13. Vattnet för boende i området kommer att behöva stängas av under perioder från kl 8. Boende i området uppmanas att spola upp vatten i förväg för hushållsbruk.


Uppdatering 2023-09-13 kl 11:

Arbetet med vattnet är avslutat.Vattnet är på igen för samtliga abonnenter. Inga fler vattenavstängningar planeras.

Tack för visad förståelse i samband med arbetet!

 

2023-08-24

Avstängning fjärrvärme i Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2023-08-24 kl 15:00 – 2023-08-24 kl 21:00

Akut avstängning kommer ske på fjärrvärmen på Vetlandavägen på grund av arbete på fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeleveransen avbryts direkt. Vi har ingen prognos när vi är färdiga men det blir senare i kväll. När vi har mer information läggs detta ut på hemsidan.

kl 16.10 Nu är reparationen klar och fjärrvärmeleveransen är normal.

2023-08-16

Vattenavstängning Nannylundsgatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-08-17 kl 08:00 – 2023-08-17 kl 16:00

På torsdag 2023-08-17 planeras en vattenavstängning inför ett arbete på vattenledningen på Nannylundsgatan i Eksjö. Vattnet kommer att stängas från ca kl 8 för hushåll i området. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2023-08-01

Strömavbrott Eksjö tätort
Elnät 2023-08-01 kl 14:30

Delar av Eksjö tätort har just nu strömavbrott. Felsökning pågår.

Uppdatering 16:00
Felet är nu åtgärdat och strömmen ska vara tillbaka.

Driftstörning på fjärrvärmen i Eksjö
Fjärrvärme 2023-08-01 kl 14:00

Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmen vilket kan påverka kunder i Eksjö. Reparation pågår.
Informationen uppdateras löpande.

2023-07-04

Driftstörning fjärrvärme
Fjärrvärme 2023-07-04 kl 17:00

En brand på värmeverket gör att det kommer vara stora störningar i fjärrvärmeleveransen. Branden pågår så det finns ännu ingen tid för när det kan vara åtgärdat.

Uppdatering kl 20.50: Branden släcktes snabbt. Vi har startat en annan panna. Fjärrvärmeproduktionen är nu normal.

2023-06-29

Vattenavstängning Trädgårdsgatan Mariannelund
Vatten & avlopp 2023-06-29 kl 09:02

En läcka har lokaliserats på Trädgårdsgatan i Mariannelund. Grävning med läcklagning kommer att påbörjas utan dröjsmål. Vattnet för boende i området kommer därför att behöva stängas av. Spola gärna upp vatten omedelbart för hushållsbruk.


Uppdatering 2023-06-29 kl 16:40:

Samtliga abonnenter har vatten nu igen. Vattnet kommer att behöva stängas av även imorgon en kortare tid.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

2023-06-16

Vattenavstängning Vitsippegatan i Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-06-21 kl 07:00 – 2023-06-21 kl 16:00

På onsdag 2023-06-21 planeras en vattenavstängning inför ett arbete på vattenledningen på Vitsippegatan i Eksjö. Vattnet kommer att stängas från ca kl 7.30 för hushåll i området. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2023-06-21 kl 11:

Vattnet är tillbaka för samtliga abonnenter i området. Ingen fler vattenavstängning planeras denna vecka. Fler vattenavstängningar kommer att bli aktuella nästa vecka. Sms kommer att gå ut till berörda inför det.

Tack för visad förståelse i samband med arbetet!


Uppdatering 2023-06-28 kl 10.30:

En vattenavstängning planeras till 12-tiden idag 2023-06-28.Om allt går som planerat blir det mycket kortvarigt. Vi rekommenderar er som är berörda att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2023-06-28 kl 16:

Arbetet med vattenledningen är slutfört. Inga fler vattenavstängningar planeras i området. Återställningsarbete återstår.

Tack för er förståelse i samband med arbetet!

2023-06-15

Kortvariga vattenavbrott på Vitsippegatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-06-15 kl 10:30 – 2023-06-15 kl 16:00

Vattenventiler på Vitsippegatan kommer att testas idag 2023-06-15 inför ett kommande planerat arbete. Vattnet kan därför komma att stängas av i korta perioder under dagen. Ventilstängningarna kan föranleda tryckförändringar i systemet.

I samband med avstängningar kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2023-06-14

Vattenavbrott i Värne
Vatten & avlopp 2023-06-14 kl 10:12

Vattenavbrott har inträffat i Värne har inträffat, troligen pga av ett strömavbrott. Vi arbetar på att ta reda på mer och lösa problemet så skyndsamt som möjligt.


Uppdatering 2023-06-14 kl 11:

Uppskattningsvis kommer strömavbrottet pågå minst en timme till.


Uppdatering 2023-06-14 kl 13:

Nu ska vattnet vara tillbaka för alla abonnenter i Värne. Vi tackar för visad förståelse i samband med den oplanerade och plötsliga driftstörningen.

I samband med avbrottet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

2023-06-12

Reparation på fjärrvärmeledning i Eksjö
Fjärrvärme 2023-06-12 kl 12:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmen i Kvarnängen Eksjö, tisdagen den 13/6 2023. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför i området efter kl 7.00. Det är svårt att beräkna hur lång tid reparationen tar men troligen kommer värmen inte tillbaka förrän sen eftermiddag.

2023-06-13 kl 1045 Uppdatering: Idag skulle fjärrvärmen stängas av i Kvarnängen. Det blir ingen avstängning på grund av att det är större område som behöver grävas upp än beräknat. Troligen kommer fjärrvärmen stängas av imorgon istället. Vi uppdaterar driftinformationen efterhand.

2023-06-13 kl 15.00 Uppdatering: Reparationen av fjärrvärmeledningen i Kvarnängen Eksjö kommer ske imorgon , onsdagen den 14/6 2023. Fjärrvärmeleveransen avbryts i området kl 7.00. Det är svårt att beräkna hur lång tid reparationen tar men troligen kommer värmen inte tillbaka förrän sen eftermiddag.

Läckagesökning i Eksjö
Fjärrvärme 2023-06-12 kl 12:00

Den 13 juni, efter kl. 02.00 (på natten) kommer Fjärrvärmevadelningen göra läckagesökning på fjärrvärmenätet med hjälp av drönare. Vi kommer flyga över fjärrvärmeledningarna söder om järnvägen i Eksjö.

2023-06-01

Fjärrvärmearbeten Oxtorgsgatan Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2023-06-01 kl 14:00 – 2023-06-02 kl 16:00

Fredagen den 2 juni kommer fjärrvärmen stängas av i området kring Linnégatan och Oxtorgsgatan kl 07.00 på grund av fjärrvärmearbeten på Oxtorgsgatan. Räkna med att fjärrvärmeleveranserna återkommer sen eftermiddag.
Fjärrvärmeavdelningen

Arbetet är avslutat.

2023-05-30

Vattenavstängning Marieberg
Vatten & avlopp 2023-05-30 kl 07:54

På Breviksvägen är huvudledningen avgrävd. Arbete pågår med att stänga in läckan. Vattnet kommer att stängas för ett antal hushåll i Marieberg och dåligt tryck kan förekomma. Missfärgat vatten innebär ingen hälsofara.

 


Uppdatering 2023-05-30 kl 8.40:

Ventiler kring läckan är nu stängda. Vattnet är helt avstängt för ett antal hushåll i området runt Breviksvägen 15. I ett större område kring avstängningen är det lågt tryck och missfärgat vatten kan förekomma.

En vattentank för hämtning av dricksvatten finns uppställd utanför Breviksvägen 17 (Coco Thai).

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-05-30 kl 12:

Läckan är åtgärdad och ventiler öppnas nu igen. Samtliga abonnenter kommer få vattnet tillbaka inom kort. Inga fler avstängningar planeras.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

2023-05-16

Vattenavstängning M-lund
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-05-16 kl 08:00 – 2023-05-16 kl 16:00

Ett planerat underhållsarbete med dricksvattenledningar kommer att utföras kring Hässleby kyrka på tisdag 16 maj 2023.
Vattnet i området kommer att stängas av under dagen med start från ca: 08.00.

Boende i området uppmanas att förbereda sig genom att tappa upp vatten för hushållsbruk.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-05-16 kl 16.15:

Arbetet med ventiler är klart för den här gången. Vattnet är tillbaka för samtliga abonnenter.

Vi tackar för visad förståelse för driftstörningen.

2023-04-04

Reparation av fjärrvärmeledning på Vetlandavägen i Eksjö
Fjärrvärme 2023-04-04 kl 15:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmen på Vetlandavägen den 5 april. Fjärrvärmeleveransen avbryts kl 7.00. Vi räknar med att öppna fjärrvärmen igen sen eftermiddag. När vi har mer information läggs detta ut på hemsidan.

Nu ska fjärrvärmen vara igång igen.

2023-03-22

Strömavbrott
Elnät 2023-03-22 kl 17:00

Större strömavbrott i Eksjö tätort!

Felsökning pågår

Strömmen åter 17.30

2023-03-08

Vattenläcka Vinkelgatan-Spelmansgatan, Eksjö
Vatten & avlopp 2023-03-08 kl 22:00

En misstänkt vattenläcka har lokaliserats i korsningen Spelmansgatan-Vinkelgatan i Eksjö . Felsökning pågår och eventuella vattenavstängningar kan bli aktuella för boende i området.

Spola gärna upp vatten för hushållsbruk då vattnet kan komma att stängas av med kort varsel.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-03-09 kl 07.50:

Vattnet är nu avstängt för ett flertal hushåll på Spelmansgatan och Vinkelgatan. Pga av kylan är arbetet försvårat och vi återkommer då vi vet hur lång tid det beräknas ta innan läckan är lagad.

Även trafikavstängning är aktuell. Halkrisk föreligger pga fruset vatten på gatan.


Uppdatering 2023-03-09 kl 15.30:

Läckan är lagad. Samtliga abonnenter har vatten igen.

Inga fler vattenavstängningar planeras.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

 

2023-02-23

Planerad vattenavstängning vid Furustigen-Fristadsvägen i Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-02-23 kl 12:00 – 2023-02-23 kl 16:00

På torsdag eftermiddag 2023-02-23 planeras ett ventilbyte mellan Furustigen och Fristadsvägen i Eksjö. Vattnet kommer att stängas kortvarigt från ca kl 12 för boende i området.

Vi rekommenderar boende i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2023-02-23 kl 16.00:

Ventilbytet är klart och vattnet har börjat öppnas upp för samtliga hushåll.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

 

2023-02-22

Akut vattenavstängning Nannylundsgatan i Eksjö
Vatten & avlopp 2023-02-22 kl 13:14

En akut vattenläcka orsakar vattenavstängning på Nannylundsgatan i Eksjö idag 2023-02-22.

Vattnet kommer att stängas från ca kl 14 för ett fåtal boende i området.

Vi rekommenderar er i det berörda området att omgående tappa upp vatten för hushållsbruk.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2023-02-23:

Läckan är lagad och inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Vi tackar för visad förståelse i samband med akutarbetet.

Akut vattenavstängning vid Furustigen-Fristadsvägen i Eksjö
Vatten & avlopp 2023-02-22 kl 12:16

En avgrävd ledning orsakar akut vattenavstängning på Furustigen-Fristadsvägen i Eksjö idag 2023-02-22. Vattnet kommer att återkomma så snart ledningen är lagad.

I samband med avstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2023-02-21

Vattenavstängning Hult
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-02-22 kl 10:00 – 2023-02-22 kl 16:00

Onsdag 2023-02-22 planeras ett servisbyte på Albert Engströms väg i Hult. Vattnet kommer att stängas från ca kl 10 för boende i området.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

Missfärgat vatten kan uppkomma vid avstängning. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

* Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.

* Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen

2023-02-09

Vattenavstängning Orrhaga
Vatten & avlopp 2023-02-09 kl 09:03

En vattenläcka har uppkommit på Slättenborgsvägen/Stensholmsvägen i Eksjö. Grävning och reparationsarbete är påbörjat, vilket medför vattenavstängning i området runtomkring.


Uppdatering 2023-02-09 kl 11.45:

Läckan är lagad. Inga fler vattenavstängningar planeras i området. Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

 

I samband med vattenavstängningen kan det ha lossnat rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2023-01-30

Vattenavstängning Västerlånggatan
Vatten & avlopp 2023-01-30 kl 11:32

Sökande efter en vattenläcka pågår på Västerlånggatan i Eksjö. Vattnet kan bli avstängt med kort varsel. Boende i området uppmanas att tappa upp vatten för hushållsbruk.


Uppdatering 2023-01-31:

Vattnet kommer att stängas för ett mindre område (kvarteret Trädgårdsmästaren) vid ca 7.30-tiden.


Arbetet är slutfört. Inga fler vattenavstängningar planeras. Tack för visad förståelse i samband med grävarbetena.

 

2023-01-26

Kontroll av ventiler på Norra gatan i Mariannelund
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-01-26 kl 13:00 – 2023-01-28 kl 16:00

Kontroll av vattenventiler kommer att ske från idag 2023-01-26 på Norra gatan i Mariannelund.

I samband med kontrollerna kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi rekommenderar boende i området att ha reservvatten för hushållsbruk uppspolat ifall en oväntad händelse med vattnet skulle inträffa.

2023-01-11

Trafikstörningar i centrala Eksjö
Gata/Park 2023-01-11 kl 00:00

Eksjö kommuns arbete med att byta ledningar på Österlånggatan fortsätter.

Just nu är Österlånggatan avstängd söder om bron fram till korsningen Österlånggatan/Mejerigatan.

Slutet av vecka 13 påbörjas rivning av beläggningen samt sätts byggstaket upp norr om bron. Rivningen börjar från Grenadjärsgatan och går mot bron.

Parkeringen vid Brännerigatan är avstängd och kommer att användas som etableringsplats under hela byggtiden.

Omdirigering kommer att ändras löpande under byggtiden beroende på hur arbetet förflyttar sig, därför vill vi uppmana allmänheten att vara uppmärksamma på omledningsskyltar.

Vid frågor kontakta kommunens växel 0381-36 000

2023-01-09

Strömavbrott Tannarp
Elnät 2023-01-09 kl 15:10

Strömavbrott Tannarp. Kabel skadad vid vägarbete.

Felavhjälpning pågår

Ledningsrenovering Norra Storgatan och Vävaregränd i Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2023-01-23 kl 00:00 – 2023-01-30 kl 23:00

Måndagen den 23 januari kommer ett arbete att påbörjas med avloppsledningen på Norra Storgatan och Vävaregränd i Eksjö. Inga grävarbeten planeras, utan arbetet sker i gatubrunnarna. Företaget Puls AB kommer att utföra ledningsförnyelsen på Eksjö Energis uppdrag. Stoppförbud kommer att råda tillfälligt för att säkerställa att gatubrunnar inte blockeras i området. Vi ber om överseende med att det tidvis kan bli begränsad framkomlighet. Buller och lukt kan också förekomma. Arbetet beräknas pågå hela vecka 4.

Berörda hushåll kommer även att få en avisering i brevlådan med närmare information om tidpunkt för arbetet.

Informationsblad PULS


Uppdatering 2023-01-27:

Arbetet med infodring av avloppsledningar på Norra Storgatan och Vävaregränd i Eksjö är avslutat. Arbetet har gått enligt plan och ledningarna förväntas nu hålla minst 100 år till. Förhoppningsvis kan åtgärden även minska boplatser och bestånd av råttor i ledningarna.

Vi tackar för visad förståelse för trafikavstängning, buller och lukt mm

 

Vattenavstängning i Bellö
Vatten & avlopp 2023-01-09 kl 13:04

En vattenläcka har lokaliserats i Bellö. Vattnet i samhället behöver stängas av under dagen. Boende i Bellö uppmanas att spola upp vatten snarast för hushållsbruk.

Vattenavstängning Ljungbergsgatan i Eksjö
Vatten & avlopp 2023-01-09 kl 09:07

En akut vattenläcka har uppkommit på Ljungbergsgatan i Eksjö. Grävning och reparationsarbete är påbörjat, vilket medför vattenavstängning i området runtomkring.

Boende i området uppmanas att tappa upp vatten för hushållsbruk omgående. En vattentank för hämtning av dricksvatten kommer att placeras ut inom kort.


Uppdatering 2023-01-09 kl 18:

Läckan är lagad. Inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Vi tackar för visad förståelse vid dagens vattenavstängning.

 

2022-12-25

Vattenläcka Sporrevägen
Vatten & avlopp 2022-12-25 kl 11:27

En akut vattenläcka har uppkommit på Sporrevägen i Eksjö. Avstängning av vattnet är påbörjat. Grävning och reparationsarbete kommer att påbörjas under dagen, vilket medför vattenavstängning i området runtomkring Sporrevägen/Justeliusgatan.

Vattentank är påväg ut och kommer att placeras i korsningen Sporrevägen/Justeliusgatan. Ta med eget kärl.

Läckan åtgärdad 18.40.

 

 

 

Vi ber om överseende med driftsstörningen.
Mvh
VA-avdelningen
Eksjö Energi AB

2022-12-15

Driftstörningar fjärrvärmenätet i Eksjö
Fjärrvärme 2022-12-15 kl 13:55

Vi har just nu störningar på produktionsanläggningen. Det kan tidvis vara lite lägre temperatur på fjärrvärmetemperaturen. Störningarna kommer försvinna under eftermiddagen.

Vattenläcka på Västanågatan
Vatten & avlopp 2022-12-15 kl 13:48

En akut vattenläcka har uppkommit på Västanågatan i Eksjö mellan Kullstadsgatan och Volvo. Hushåll i närområdet kommer att få sitt vatten avstängt inom kort.


Uppdatering 2022-12-15 kl 14.30:

En vattentank för hämtning av dricksvatten placeras i korsningen Västanågatan/Kullstadsgatan.


Uppdatering 2022-12-15 kl 18.45:

Läckan är lagad och vattnet sätts nu på till samtliga abonnenter. Inga fler vattenavstängningar planeras.

Missfärgat vatten kan uppkomma vid denna typ av vattenavstängning. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.
* Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
* Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

2022-12-13

Fjärrvärmeläcka på Dukers väg
Fjärrvärme 2022-12-13 kl 13:30

På grund av läckage på fjärrvärmeledningen på Dukers väg i Eksjö kommer vi stänga av fjärrvärmeleveranserna i området kl 13.30. Reparationen är klar sen eftermiddag.

Uppdatering: Kl 16.00 är fjärrvärmeleveranserna normala igen

2022-12-08

Fjärrvärmearbeten på Tullgatan
Fjärrvärme 2022-12-09 kl 08:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen på Tullgatan i Eksjö den 9 dec 2022. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i området mellan ca 08.00 – 14.00.

kl 12.00: Fjärrvärmeleveranserna är nu i normal drift

2022-12-05

Spolning av skridskois i Hult
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2022-12-05 kl 16:15 – 2022-12-31 kl 23:00

 1. Större vattenuttag kommer att ske i brandpost i Hult de närmaste dagarna. Uttag i brandpost kan ibland leda till små tryckförändringar i systemet.

I samband med vattenuttagen kan det därför lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2022-11-30

Fjärrvärmearbete på Castmans väg 1/12
Fjärrvärme 2022-11-30 kl 16:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen på Castmans väg torsdagen den 1/12 2022. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd mellan 08.00 – 17.00 kunder i området.

2022-11-24

Arbete på fjärrvärmeledning
Fjärrvärme 2022-11-24 kl 08:00

Vi utför arbete på fjärrvärmeledningen på stares väg. Fjärrvärmen kommer därför vara avstängd mellan ca 08.00 – 16.00

Arbetet med ledningen är försenat och värmen beräknas vara tillbaka under kvällen.

2022-11-15

Störning på fjärrvärme i Ingatorp
Fjärrvärme 2022-11-15 kl 11:30

Just nu är det störningar på värmeverket i Ingatorp. Produktionen bör vara i full drift kl 13,30.

Produktionen är nu normal.

2022-10-13

Vattenavstängning runt Mogatan i Mariannelund
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2022-10-17 kl 13:00 – 2022-10-17 kl 16:00

Uppdatering 2022-10-17 kl 16:

Åtgärderna är klara och inga fler vattenavstängningar planeras i området. Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetena.


Uppdatering 2022-10-17:

Då läckan lagades provisoriskt i torsdags kväll kommer vattnet att stängas av idag efter lunch igen för permanenta åtgärder i samma område som berördes sist.


En läckande ventil/servisledning på Mogatan gör att vattnet akut men kortvarigt måste stängas av för boende i området kring Mogatan i Mariannelund ikväll 2022-10-13.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk omgående.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2022-10-10

Byte av brandpost på Kristinebergsgatan i Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2022-10-11 kl 08:00 – 2022-10-11 kl 16:00

Uppdatering 2022-10-11 kl 10:

Arbetet med brandposten är avslutat och samtliga abonnenter har åter vatten. Inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Vi tackar för visad förståelse i samband med driftstörningen.


Tisdagen den 11 oktober 2022 planeras ett brandpostbyte i korsningen Kristinebergsgatan-Tunnelgatan i Eksjö. Vattnet kommer att stängas från ca kl 8 för boende i området.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen

2022-09-29

Akut avstängning av fjärrvärmen
Fjärrvärme 2022-09-29 kl 11:30

Kl. 11:30 stängdes fjärrvärmen av i Nannylundsområdet, Mariebergsgatan och Kristinebergsgatan på grund av en akut läcka.

Uppdatering    Kl. 13:50 fjärrvärmen åter i drift

2022-09-27

Akut reparation på fjärrvärmenätet i Eksjö
Fjärrvärme 2022-09-28 kl 00:00

På onsdag den 28 september är vi tvungna att laga en läcka på fjärrvärmenätet. Läckan är i korsningen Stockholmsvägen/Kinnagatan. Vi kommer stänga av värmen ca kl 15.00. Vi kommer öppna upp för olika område efter hand när reparationen blir färdig. En del kunder återfår inte värmen förrän under natten.

 

Arbetet med läckan fortlöper som planerat och värmen kommer vara åter senast ca 23.00 för samtliga kunder.

 

2022-09-21

Sprinklertest på sjukhuset 13 oktober 2022
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2022-10-13 kl 07:00 – 2022-10-13 kl 16:00

Den 13 oktober 2022 planeras sprinklertest på sjukhuset. Ventiler kommer att stängas och öppnas vilket kan medföra tryckförändringar i systemet.

I samband med detta kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2022-08-30

Vattenläcka Oxtorgsgatan Eksjö
Vatten & avlopp 2022-08-30 kl 07:19

En vattenläcka har lokaliserats vid Oxtorgsgatan 4 i Eksjö. Grävning med läcklagning kommer att påbörjas under dagen idag 2022-08-30. Vattnet i området kommer att behöva stängas av under dagen. Boende i området uppmanas att spola upp vatten snarast för hushållsbruk.


Uppdatering 2022-08-30 kl 16.00:

Läcklagningen drar ut på tiden pga otäta och läckande ventiler. Vi kommer att öppna så att alla får vatten under en period inom kort och sedan stänga för att slutföra arbetet .


Uppdatering 2022-08-30 kl 16.30:

Nu öppnas vattnet för samtliga hushåll under en tidsperiod fram till kl. 17. Sedan stängs vattnet av igen för ett större område under kvällen.  Boende i området uppmanas att spola upp vatten snarast för hushållsbruk.


Uppdatering 2022-08-30 kl 17:20:

En vattentank placeras ut i korsningen Oxtorgsgatan-Linnégatan från kl 18 för hämtning av dricksvatten. Ta med eget kärl.


Uppdatering 2022-08-30 kl 21.00:

Nu är läckan på Oxtorgsgatan åtgärdad. Vattnet ska vara tillbaka för hushållen i området. Inga fler vattenavstängningar planeras ikväll eller i natt. Dock finns läckande ventiler på Vetlandavägen som behöver åtgärdas och kommer medföra nya vattenavstängningar under morgondagen.

Vi tackar för visad förståelse i samband med dagens arbeten!

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

2022-08-19

Störningar på fjärrvärme i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp
Fjärrvärme 2022-08-19 kl 16:00

På grund av åska har vi haft störningar på fjärrvärmenäten. Vi startar om anläggningarna direkt efter att strömmen kommit tillbaka.

I Mariannelund har det inte åskat mycket men det har varit korta strömavbrott flera gånger som stoppat produktionsanläggningen.

 

 

2022-08-17

Fjärrvärmeläcka Mariannelund
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2022-08-17 kl 16:00

Fjärrvärmeläckan är nu lagad och åter i funktion. Vi tackar för visad förståelse under reperationstiden.

2022-06-28

Avbrott på fjärrvärmeleveranser i Mariannelund
Fjärrvärme 2022-06-28 kl 07:00

På grund av strömavbrott på panncentralen i Mariannelund står fjärrvärmeproduktionen stilla. Vi jobbar på att åtgärda felet.

Uppdatering 09.30 : Felet är nu åtgärdat och fjärrvärmeleveranserna är normala.

 

 

2022-06-15

Vattenläcka Ulfsparregatan
Vatten & avlopp 2022-06-15 kl 14:30

En vattenläcka har inträffat på Ulfsparresgata i Eksjö och reparationen kommer att påbörjas direkt. Vattnet kommer stängas under eftermiddagen för fastigheter i området. Spola upp vatten, om det är möjligt för hushållsbruk.

Tack för visad förståelse. Eksjö Energi VA-avdelningen


Uppdatering kl 15.50:

Läckan är nu lagad. I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Eksjö Energi VA-avdelningen

2022-06-13

Arbete vid Västanågatan- Tallvägen
Gata/Park Planerat underhåll/störning 2022-08-15 kl 07:00

Arbetet fortsätter med färdigställande av grönyta samt gångväg mellan sjukhuset och sjukhusparkeringen vid korsningen Västanågatan-Tallvägen.

2022-06-12

Strömavbrott i Eksjö tätort
Elnät 2022-06-12 kl 17:30

Uppdatering 18:50
Allt är nu åter i drift. Ett kabelfel orsakade avbrottet.

———————————————————————————————————–

Vi har just nu nu ett strömavbrott som drabbar delar av Eksjö tätort. Felsökning pågår.

2022-06-03

Grävarbete utmed Husargatan
Gata/Park Planerat underhåll/störning 2022-06-06 kl 00:00 – 2022-10-01 kl 00:00

Vecka 23 påbörjas arbete med dagvattenbrunnar samt anlägga GC väg utmed Husargatan.
När arbetet av dagvattenbrunnar och GC väg är avslutat kommer det att asfalteras.
Arbetet beräknas pågå till och med september månad.
Vid pågående arbete kommer det bli begränsad framkomlighet för fordonstrafik och gångtrafikanter.
Vid frågor kontakta Gatuavdelningen på Eksjö Energi

Ventilarbete Gjuterigatan
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2022-06-07 kl 08:00 – 2022-06-07 kl 16:00

Tisdagen den 7 juni 2022 planeras ventilarbeten vid Gjuterigatan i Eksjö. Avbrott i vattenleveransen beräknas från ca kl 8.

Vi rekommenderar er i det berörda området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2022-06-07 kl 16:

Ventiler är utbytta och inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Tack för visad förståelse i samband med arbetet!

2022-05-31

Grävarbete på Stockholmsvägen
Gata/Park Planerat underhåll/störning 2022-06-02 kl 00:00 – 2022-06-12 kl 00:00

På torsdag 2 juni påbörjas ett grävarbete på Stockholmsvägen i höjd med parkeringen till Rolandsdamm. Kö kan förekomma då en vägbana kommer vara avstängd. Arbetet pågår under vecka 23.

2022-05-16

Avstängning av fjärrvärmen på Surbrunnsgatan
Fjärrvärme 2022-05-17 kl 07:00 – 2022-05-17 kl 16:00

Tisdagen den 17 maj utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten på Surbrunnsgatan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts vid kl 07.30 och återupptas under eftermiddag/kvällen.

Uppdatering kl 18.30: Tyvärr så dröjer det innan värmeleveransen är normal. Troligen dröjer det till ca kl 22.00 innan fjärrvärmeleveranserna är normala igen.

Uppdatering kl 21.30: Vi har nu påbörjat fyllning av fjärrvärmenätet. Det kommer kommer dröja ytterligare 1-2 timmar innan värmen börjar komma tillbaka.
Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

2022-05-13

Stort strömavbrott hos Eon
Elnät 2022-05-13 kl 10:00

Större strömavbrott på regionnätet (E.ON) vilket påverkar Eksjö kommun.

För mer mer information, se länk till E.ONs avbrottskarta: https://www.eon.se/el/stromavbrott/avbrottskarta   

 

Strömmen åter kl. 10.10

 

 

2022-05-03

Strömavbrott påverkar fjärrvärmeleveranserna i Eksjö
Fjärrvärme 2022-05-03 kl 12:00

Produktionen av fjärrvärme i Eksjö ligger nere pga strömavbrott.

Uppdatering kl 13.10: Produktionen startas upp igen efter strömavbrottet. Produktionen beräknas vara igång ca kl 14.15.

Stort strömavbrott hos Eon
Elnät 2022-05-03 kl 11:30

Eon har just nu ett stort strömavbrott vilket påverkar delar av Eksjö kommun, främst Eksjö tätort.

För mer mer information, se länk till Eons avbrottskarta: https://www.eon.se/el/stromavbrott/avbrottskarta

 

2022-04-21

Vattenavstängning Stensbergsgatan
Vatten & avlopp 2022-04-21 kl 10:00

Idag torsdagen den 2022-04-21 behöver ett akut arbete göras på en vattenservis på Stensbergsgatan i Eksjö. Vattenleveransen kommer att behöva stängas av kortvarigt för omkringliggande hushåll från ca kl 10. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2022-04-22 kl 11:

Arbete med vattnet är avslutat. Inga fler vattenavstängningar planeras i närtid i området. Återställning av gatan återstår.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

Reparation på fjärrvärmenätet i Kvarnängen
Fjärrvärme 2022-04-21 kl 08:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmen i Kvarnängen Eksjö, torsdagen den 21/4 2022. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför efter kl 9.00. Vi återkommer med information när värmen beräknas komma tillbaka.

Uppdatering: Arbetet klart vid kl 13.30. Fjärrvärmeleveranserna är nu normala.

2022-03-10

Driftstörning i Eksjö på fjärrvärmenätet
Fjärrvärme 2022-03-10 kl 20:00

Vi har just nu driftstörningar på värmeverket. Vi räknar med att värmen är tillbaka kl 22.00 ikväll.

Uppdatering kl 22.30: Driften är nu normal på fjärrvärmenätet.

2022-02-28

Fjärrvärmearbete i Nannylundsområdet Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2022-03-01 kl 10:00 – 2022-03-01 kl 16:00

Vi utför arbeten på Fjärrvärmenätet i Nannylundsområdet den 1/3-22. Fjärrvärmen kommer därför att vara helt avstängd i området mellan ca kl 10.00 – 16.00.

2022-03-01 kl 11.00 Arbetet är nu klart och värmen är på igen.

2022-01-17

Nedfallna träd
Gata/Park 2022-01-17 kl 00:00

Det kraftiga ovädret som drabbade vår kommun har fällt många träd. Vi kommer prioritera röjning av riskträd, vår förhoppning är att vi hunnit åtgärda övervägande del fallna träd under veckan. Vi ber er iakttaga försiktighet.

2021-12-17

Vattenläcka Ingatorp
Vatten & avlopp 2021-12-17 kl 00:00

2021-12-17: 06:52 Vattenläckan i Ingatorp är åtgärdad och vattnet öppnat igen. Inga fler vattenavstängningar planeras.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

2021-12-17 05:58 Vattenläckan är lokaliserad och arbete pågår. Vattnet beräknas vara tillgängligt innan klockan 08.00.

 

2021-12-17 00:20 Just nu är det en vattenläcka i Ingatorp. Hela samhället drabbas och läcksökningsarbete pågår.

 

 

 

 

2021-12-14

Läcksökning pågår i Bruzaholm
Vatten & avlopp 2021-12-14 kl 16:58

2021-12-16 10:11 Läckan i Bruzaholm lokaliserades till en privat fastighet och är åtgärdad. Se över era VA-installationer och frostskydda dem för att förhindra frysskador och onödiga vattenläckor.

 

2021-12-19 09:33: Just nu pågår läcksökning på vattenledningar i Bruzaholm. Vi har uppmärksammat en ovanligt hög förbrukning av vatten. Vi vill uppmana boende i samhället att vara observanta på ev. vattenansamlingar, försämrat tryck i kranar eller missfärgat vatten. Kontrollera gärna uthus, källare, garage mm.

 

2021-11-10

Ventilbyte Orrhaga
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-11-15 kl 10:30 – 2021-11-15 kl 15:00

Måndagen den 2021-11-15 kommer ett ventilbyte utföras i Orrhaga, Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av för omkringliggande hushåll under dagen från kl 10.30. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-11-15 kl 11:30:

Arbetet med huvudventilen är redan klart. Vattnet sätts på inom kort till samtliga boende i Orrhaga. Återställningsarbeten på vägen återstår.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

 

 

2021-11-08

Servisarbeten på Stensholmsvägen i Orrhaga
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-11-09 kl 08:30 – 2021-11-09 kl 16:00

Tisdagen den 2021-11-09 kommer VA-arbeten utföras i Orrhaga, Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av för omkringliggande hushåll under dagen från kl 8.30 och kommer kortvarigt att sättas på kl 12-13. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-11-09 kl 15:

Vattnet är tillbaka för samtliga abonnenter i området. Inga fler vattenavstängningar planeras idag.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetena.

 

2021-10-26

Arbete med vattenledning Bruzaholm
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-11-08 kl 00:00 – 2021-11-19 kl 00:00

Ett ledningsarbete kommer att utföras längsmed riksväg 40 i Bruzaholm under vecka 45 och vecka 46.

Schaktarbetena kräver trafikåtgärder som påverkar framkomligheten för trafiken på riksvägen och vi ber trafikanter att visa hänsyn för uppsatta skyltar och hastighetsbegränsningar under perioden.

Vattnet kommer att stängas av vid kopplingsarbeten och berörda kommer att informeras i god tid innan via SMS-utskick.

 

2021-10-25

Ventilbyte Smedhemsvägen Hult
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-10-26 kl 08:30 – 2021-10-26 kl 16:00

Tisdagen den 2021-10-26 kommer ett ventilbyte utföras på Smedhemsvägen i Hult. Vattnet kommer att behöva stängas av i ett mindre område från ca kl 7.30. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk.

För mer information: https://eksjoenergi.se

Mvh

VA-avdelningen

Eksjö Energi AB

2021-10-12

Strömavbrott
Elnät 2021-10-12 kl 14:45

Kabel grävskadad vid Gröna Gatan.

Felsökning pågår

Strömmen åter kl. 16.00

 

2021-10-08

Försenad tömning av trädgårdskärlen
Renhållning 2021-10-11 kl 00:00

Trädgårdskärlen kommer att tömmas tisdag 12 oktober istället för måndag på grund av problem med bilen. Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt.

2021-10-05

Arbete på fjärrvärmenätet i Eksjö
Fjärrvärme 2021-10-05 kl 07:00

På torsdag den 7/10 kl 10.00 stänger vi av fjärrvärmen i området kring Läroverksgatan. Arbetet beräknas vara klart kl 14.00.

2021-10-04

Fjärrvärmeavstängning i Eksjö
Fjärrvärme 2021-10-04 kl 10:00

Vi kommer göra en akut reparation på grund av grävskada på Läroverksgatan. Därför kommer fjärrvärmen vara avstängd i området idag, måndagen den 4/10 klockan 10.30 och beräknas vara tillbaka klockan 14.00.

Uppdatering 4/10 kl 10.40: Avstängning av fjärrvärmen i området av Läroverksgatan är inställd på grund av problem med en avstängningsventil. Vi återkommer när vi har ny information.

2021-09-28

Försenad sophämtning i Mariannelund
Renhållning 2021-09-27 kl 00:00

På grund av problem med en sopbil kommer drygt 200 kunder i Mariannelund att få sina sopor hämtade idag, tisdag, istället för ordinarie hämtningsdag (måndag). Låt kärlet stå framställt tills det blivit tömt.

2021-09-27

VA-arbete på Storgatan i Ingatorp
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-09-28 kl 07:00 – 2021-09-28 kl 16:00

Tisdagen 2021-09-28 kommer ett VA-arbete utföras i korsningen Storgatan/Brogatan i Ingatorp. Vattnet kan behöva strypas ned eller stängas av i området en kortare tid under dagen. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2021-09-22

Vattenavstängning Husargatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-09-23 kl 07:00 – 2021-10-18 kl 16:00

Torsdagen den 2021-09-23 kommer ett VA-arbete utföras på Husargatan i Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av i området under dagen från ca kl 7. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg. Trafiken är avstängd mellan Ekstigen och Ydrevägen under tiden grävarbetet pågår.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-09-23:

Vattnet är nu påkopplat igen för samtliga hushåll runt Husargatan. Ingen fler vattenavstängning planeras denna vecka.

Trafikavstängningen kvarstår och kommer att flyttas något västerut.

Ytterligare vattenavstängning kommer att bli aktuell nästa vecka. Vi återkommer med information om det då vi vet mer exakt tidpunkt.


Uppdatering 2021-09-28:

Idag 2021-09-28 kommer inkoppling av en ny ledning utföras på Husargatan i Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av i ett mindre område från ca kl 9. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk omedelbart. Trafiken är avstängd mellan Ekstigen och Ydrevägen under tiden grävarbetet pågår.


Uppdatering 2021-09-29:

Idag 2021-09-29 kommer inkoppling av en ny servisledning ske. Vattnet kommer att behöva stängas av i ett område från ca kl 12.30. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2021-09-29 kl 15.30:

På grund av ventiler som inte stänger som de ska har arbetet dragit ut på tiden och kan inte avslutas idag. Vi återkommer imorgon om ev. ytterligare vattenavstängning.


Uppdatering 2021-09-30:

Arbetet med inkoppling av ny servisledning fortsätter under dagen idag. Vattnet kan komma att stängas av under kortare perioder för boende i området.


Uppdatering 2021-09-30 kl 16.00:

Arbetet med servisledningen är avslutat och inga fler vattenavstängningar planeras i området denna vecka. Nästa vecka kommer en ventil att behöva bytas och en kortare vattenavstängning kommer bli aktuell, förmodligen under tisdagen. Vi återkommer om detaljerna.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.


Uppdatering 2021-10-04:

Imorgon 2021-10-05 kommer inkoppling av en ny ledning utföras på Husargatan i Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av i ett mindre område från ca kl 7. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk. Trafiken är fortfarande avstängd mellan Ekstigen och Ydrevägen och tills grävarbetet avslutas.


Uppdatering 2021-10-06:

Arbetet i och omkring Husargatan fortsätter. Serviserna till Husargatan 4, 5 och 6 kommer att grävas fram och bytas inom kort. Mer information till boende kommer då mer exakt tidplan är klar. Vattenavstängning till berörda fastigheter kommer troligen att bli aktuell nästa vecka. Trafikavstängningarna fortsätter och flyttas något när arbetena fortskrider.


Uppdatering 2021-10-13:

Imorgon 2021-10-14 kommer inkoppling av en ny servisledning utföras på Husargatan i Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av i ett mindre område från ca kl 8. Boende i området uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk.


Uppdatering 2021-10-20:

Nu är VA-arbetena färdigställda i området kring Husargatan. Inga fler vattenavstängningar planeras.

Återställningsarbeten för gatan återstår dock och kommer dröja en tid pga att materialet behöver sätta sig innan asfaltering.

Vi tackar för visad förståelse i samband med dessa arbeten.

 

Läroverksgatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-10-04 kl 07:00 – 2021-10-08 kl 16:00

Vecka 39 (27 september-1 oktober) kommer ett VA-arbete utföras på Läroverksgatan i Eksjö. Vattnet kommer att behöva stängas av för boende i området en kortare tid och trafikavstängning kommer bli aktuell. Berörda hushåll kommer att uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg. Vi återkommer med mer information när arbetet är planerat i detalj och vi vet mer exakt tidpunkt.


Uppdatering 2021-09-27:

Arbetet är påbörjat innanför fastighetsgräns. Arbetet i gatan kommer inte att påbörjas förrän vecka 40.


Uppdatering 2021-10-04 kl 8:

Idag påbörjas arbetet med grävning för att göra iordning en servis till Läroverksgatan nr 10. Det kommer att leda till trafikavstängning utanför nämnda fastighet. Infart till området sker via Teschgatan under tiden arbetet pågår. Vattenavstängning för boende i närområdet kommer bli aktuell senare i veckan.


Uppdatering 2021-10-04 kl 16:

En ny servisledning planeras att kopplas in vid Läroverksgatan 10 imorgon 2021-10-05. Därför kommer en kortvarig vattenavstängning göras efter kl 10 för boende på Läroversgatan 10, 12, 21 och 23. Berörda ombeds att spola upp vatten i förväg för hushållsbruk. Vi ber om överseende med driftstörningen.


Uppdatering 2021-10-05 kl 14:

Arbetet med inkoppling av ledningen är nu klar. Inga fler vattenavstängningar planeras. Trafikavstängningen kvarstår veckan ut.

Vi tackar för visad förståelse vid arbetet.

2021-09-21

Vattenavstängning Storgatan Ingatorp
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-09-22 kl 07:30 – 2021-09-22 kl 16:00

Onsdagen 2021-09-22 kommer ett VA-arbete utföras på Storgatan i Ingatorp. Vattnet kommer att behöva stängas av för boende i området från ca kl 7.30. Berörda hushåll uppmanas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med vattenavstängningen kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-09-23:

Arbetet är klart. Inga fler vattenavstängningar planeras i området.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

2021-08-27

Försenad sophämtning Eksjö/Hult
Renhållning 2021-08-27 kl 00:00

På grund av brist på chaufförer (sjukdom och ledighet) kommer många kunder som brukar få sina sopor tömda fredag jämn vecka att i stället få sina sopor hämtade på söndag. Låt kärlet stå framkört tills det blivit tömt.

2021-08-16

VA-arbete på Ängholmsvägen i Hjältevad
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-08-17 kl 07:00 – 2021-08-17 kl 16:00

Ett VA-arbete kommer att utföras på Ängholmsvägen i Hjältevad tisdagen den 2021-08-17. Vattnet kommer stängas av under dagen för fastigheter i området från ca kl 7. Boende i  närområdet rekommenderas att spola upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Kranvattnet skulle då kunna bli något missfärgat. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningarna innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-08-17 kl 15.30:

VA-arbetet på Ängholmsvägen håller på att avslutas. Vattnet för boende i området är på igen. Inga fler avstängningar planeras.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

Vattenläcka på Centralgatan i Mariannelund
Vatten & avlopp 2021-08-17 kl 09:00

En vattenläcka har lokaliserats på Centralgatan i Mariannelund. Grävning med läcklagning kommer att påbörjas på tisdagen 2021-08-17 ca kl 9. Vattnet för boende i området kommer därför att behöva stängas av under dagen. Spola gärna upp vatten i förväg för hushållsbruk. Framkomligheten för biltrafik på Centralgatan kommer att begränsas av att ett körfält stängs av.

I samband med lagningsarbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-08-17 kl 14:

Vattenläckan är lagad  och vattnet är nu på för samtliga abonnenter i Mariannelund.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

 

2021-08-12

Fjärrvärmeavstängning Munkastigen m fl
Fjärrvärme 2021-08-12 kl 11:00

Fjärrvärmen är avstängd på Munkastigen, Klosterstigen och Förskolan Baronen för akut reparation. Beräknas vara klart kl 14.

2021-08-07

Akut vattenläcka i Ingatorp
Vatten & avlopp 2021-08-07 kl 15:00

En vattenläcka har lokaliserats på matarledningen till Ingatorp. Hela Ingatorp samhälle är utan vatten. Grävning påbörjas så snart som möjligt. Hur länge det dröjer innan vattnet återkommer är inte möjligt att uppskatta nu. Meddelande om var man kan hämta vatten kommer senare.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

Uppdatering kl 20.15:

Vatten finns nu att hämta vid Solgården i Ingatorp. Hur länge det dröjer innan läckan är reparerad är inte möjligt att uppskatta ännu, men räkna med att det kan dröja till imorgon.

Uppdatering 2021-08-08 kl 00.15:

Läckan är lagad.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

2021-08-05

Fjärrvärmen avstängd på Anemongatan
Fjärrvärme 2021-08-05 kl 09:30

Under torsdagen utförs reparation på fjärrvärmenätet på Anemongatan. Fjärrvärmeleveransen bryts klockan 09.30 och beräknas vara tillbaka klockan 16.00.

2021-08-03

Fjärrvärmen avstängd i Tuvehagen och delar av Vetlandavägen
Fjärrvärme 2021-08-03 kl 09:00 – 2021-08-03 kl 18:00

Reparation sker på fjärrvärmen tisdag 3/8. Leveransen kommer att vara avstängd ca mellan klockan 09.30 och fram till 18.00. Detta gäller Tuvehagen samt Vetlandavägen från Surbrunnsgatan fram till järnvägen.

Arbetet klart 11.00 och leveransen är åter igång.

2021-07-14

Vattenläcka i Mariannelund
Vatten & avlopp 2021-07-14 kl 11:30

Vi har just nu en vattenläcka i Mariannelund, längs riksväg 40 i närheten av brandstationen. Mer information publiceras inom kort.

Uppdatering kl 20.30:

Arbetet med att laga läckan vid brandstationen i Mariannelund pågår. Troligen kommer reparationen vara klar under förmiddagen imorgon.

Vattentank finns utsatt vid brandstationen i Mariannelund

Vi ber om överseende med driftstörningen.

Uppdatering torsdag kl 01.30:

Läckan är lagad.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2021-07-13

Driftstörningar
Fjärrvärme 2021-07-13 kl 13:00

Just nu har vi störningar på värmeverket i Eksjö. Det kan göra att man inte har normal temperatur på tappvarmvattnet.

2021-07-07

Arbete på huvudvattenledning Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-07-08 kl 00:00 – 2021-07-08 kl 23:00

I samband med nyinkoppling av en huvudvattenledning i Eksjö under torsdagsmorgonen 2021-07-08 finns det risk för att rost och andra avlagringar lossnar från de äldre ledningarna. Kranvattnet skulle då kunna bli något missfärgat i hela Eksjö, men framför allt i de södra delarna under torsdagen. Vattnet kan också bli vitt om det har kommer in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningarna innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-07-08 07.00:

En stor läcka på inkommande ledning medför att delar av staden just nu har lågt vattentryck. Läckan är lokaliserad och arbete pågår för att åtgärda den.


Uppdatering 2021-07-09:

Läckan är lagad. Vattnet kopplades på till Eksjö stad igår tidig kväll. Inga fler driftstörningar förväntas.

Vi tackar för visad förståelse under driftstörningen och arbetet.

 

2021-06-10

VA-arbete Repslagaregatan
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-06-10 kl 10:00 – 2021-06-10 kl 16:00

VA-arbeten pågår på Replagaregatan. Vattnet kommer stängas av för fastigheter i området idag 2021-06-10 från ca kl 10. Spola gärna upp vatten för hushållsbruk i förväg.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

I samband med detta arbete kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-06-10 kl 11.10:

Arbetet som krävde vattenavstängning är utfört och vattnet är påslaget igen. Inga fler vattenavstängningar planeras idag.

Tack för visad förståelse vid driftstörningen.

2021-06-04

VA-arbete Torggatan i Ingatorp
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-06-07 kl 07:00 – 2021-06-07 kl 16:00

Måndagen den 2021-06-07 kommer inkoppling av en ny vattenledning ske från Torggatan mot Storgatan i Ingatorp. Vattnet kommer att behöva stängas av under dagen från ca 7.30 för boende på Storgatan 24-38 och på Torggatan samt Kyrkogatan 7-9. Vi rekommenderar boende i området att spola upp vatten i förväg för hushållsbruk. Om tekniska problem inträffar kan det hända att området behöver utökas.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

I samband med detta arbete kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-06-08:

Arbetet med vattnet är utfört och ingen fler vattenavstängning planeras för tillfället.

Tack för visad förståelse under driftstörningen.

Det kommer bli fler vattenavstängningar framöver. Tidpunkt är inte bestämd ännu. Vi återkommer med information inför det.

 

2021-06-03

Arbete på Sofieholmsgatan
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2021-06-08 kl 07:30 – 2021-06-08 kl 18:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen på Sofieholmsgatan den 8/6 -21. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i området mellan ca kl 07.30 – 18.00.

2021-05-19

Strömavbrott
Elnät 2021-05-19 kl 19:50

Strömavbrott i Kvarnarp. Felsökning pågår.  Vid klockan 20.35 hade berörda kunder strömmen tillbaka. Orsaken var ett kabelfel mellan Solvik och Kvarnarp.

2021-05-07


Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-05-10 kl 08:00 – 2021-05-10 kl 15:00

En vattenventil kommer att bytas på Västra Ringvägen måndagen den 10 maj. Vattnet kommer att stängas av för boende mellan kl 8 och 15.

I samband med detta arbete kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2021-05-04

Driftstörning på vattenledning
Vatten & avlopp 2021-05-04 kl 16:20

I samband med åtgärder idag (2021-05-04) på vattenledningsnätet i norra Eksjö inträffade en driftstörning. Det medför att det kan lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

2021-03-29

Driftstörningar i Mariannelund
Fjärrvärme 2021-03-29 kl 00:00

Just nu är det driftstörningar i Mariannelunds fjärrvärmenät. Detta på grund av problem på panncentralen. Allt är troligtvis i normal drift vid kl 14.30 igen.

Vi ber om överseende om driftstörningen.

Uppdatering 2021-03-29 kl 14.00

Driften är normal igen

 

2021-02-16

Vattenläckor Bruzaholm
Vatten & avlopp 2021-02-17 kl 00:00

Uppdaterat 2021-03-08

Vattenläckorna är åtgärdade i Bruzaholm

VA-avdelningen

 

Uppdatering 2021-02-21

Utläckaget av den nya läckan i Bruzaholm från i fredags kvarstår och fortsatt läcksökning pågår. Spola gärna upp vatten för hushållsbruk i förebyggande syfte inför eventuell akut avstängning.

Det finns vattentankar vid Folkets Hus samt på parkeringen vid Järnvägsstationen.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

VA-avdelningen


Uppdatering 2021-02-20 kl 18.00

Den lokaliserade vattenläckan åtgärdades under fredagen. Tyvärr kvarstår ett stort utläckage av dricksvatten i området och fortsatt läcksökning pågår.

Vi ber om överseende med eventuella driftstörningar.

Mvh

VA-avdelningen


En läcka har lokaliserats i Bruzaholm. Grävning med läcklagning kommer att påbörjas imorgon onsdag 2021-02-17. Vattnet för boende i delar av samhället kommer därför att behöva stängas av under morgondagen från kl 9. Spola gärna upp vatten i förväg för hushållsbruk.

Vi ber om överseende med driftstörningen.


Uppdatering 2021-02-17 kl 15.30:

Arbetet avslutas nu för dagen idag och inga fler vattenavstängningar planeras.

Grävning med läcklagning planeras att fortsätta imorgon torsdag 2021-02-18. Vattnet för boende i samhället från dammen och österut kommer därför att behöva stängas av under morgondagen från kl 8. Spola gärna upp vatten i förväg för hushållsbruk.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2021-02-18 kl 8:

Läcklagningen fortgår. Under förmiddagen kommer 2 vattentankar att placeras ut för hämtning av dricksvatten. Ena tanken placeras vid Folkets hus. Den andra placeras vid gamla tågstationen/posthuset.

 


Uppdatering 2021-02-18 kl 20.00

Lagning av vattenläckan i Bruzaholm kommer att fortsätta imorgon fredag 2021-02-19. Vattnet i samhället kan därför behöva stängas av under fredagen. Spola gärna upp vatten i förväg för hushållsbruk.

Vid behov av hushållsvatten finns vattentankar utsatta vid Folkets Hus samt på parkeringen vid Järnvägsstationen.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

För mer information: https://eksjoenergi.se

Mvh

VA-avdelningen

Eksjö Energi AB

 


Vattenläckan har lokaliserats i Bruzaholm utmed väg 40 mellan Bruksvägen och Sörlidsgatan. Lagning av läckan kommer att påbörjas omgående idag fredag 2021 02 19 Vattnet för boende utmed Härstorpsv-Stora Vävarg-Lilla Vävarg-Varpg-Sörlidsg-Snuggarpsg-Skogsg-Villag-Eksjöv-Bruksv-Malmg-Idrottsv- kommer att stängas av under åtgärden av vattenläckan.

Vattentankar är utsatta vid Folkets Hus samt på parkeringen vid gamla tågstationen.

Vi ber om överseende med driftstörningen.

För mer information: https://eksjoenergi.se

Mvh

VA-avdelningen

 


Eksjö Energi AB

Vattenläckan har lokaliserats i Bruzaholm utmed väg 40 mellan Bruksvägen och Sörlidsgatan. Lagning av läckan kommer att påbörjas omgående idag fredag 2021 02 19 Vattnet för boende utmed Kärnmakargatan-Masungsvägen-Eksjövägen kommer att stängas av under åtgärden av vattenläckan.

Vattentankar är utsatta vid Folkets Hus samt på parkeringen vid gamla tågstationen.


 

2021-02-12

VA-arbete i Värne
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2021-02-15 kl 00:00 – 2021-02-19 kl 00:00

På måndag 2021-02-15 kommer ett arbete att påbörjas på avloppsledningar inne i Värne samhälle. Inga grävarbeten planeras, utan arbetet sker i gatubrunnarna. Boende ombeds att inte parkera så att brunnar blockeras. Berörda fastighetsägare har fått ytterligare information i brevlådan. Vi ber om överseende med buller och lukt som kan förekomma.

2021-01-22

Vattenläcka på Lundbergsgatan i Bruzaholm
Vatten & avlopp 2021-01-22 kl 00:00

En vattenläcka har upptäckts på Lundbergsgatan i Bruzaholm. Lagning kommer att utföras snarast, idag på förmiddagen 2021-01-22. Fastigheter i området kommer att få vattnet avstängt periodvis inom kort. Området kan behöva utökas ifall tekniska problem inträffar. Vi uppmanar boende i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2021-01-22 kl 19.40:

Vattenläckan är nu lagad och inga fler vattenavstängningar planeras. Återställningsarbete av vägen kommer att fortsätta på måndag 2021-01-25.

I samband med arbetet och då vattnet kommer tillbaka kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Tack för visad förståelse i samband med arbetet.

Vattenläcka på Torggatan i Mariannelund
Vatten & avlopp 2021-01-22 kl 00:00

En vattenläcka har upptäckts på Torggatan 2 i Mariannelund. Lagning kommer att utföras snarast, idag på morgonen 2021-01-22. Fastigheter i området kommer att få vattnet avstängt inom kort. Området kan behöva utökas ifall tekniska problem inträffar. Vi uppmanar boende i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.


Uppdatering 2021-01-22 kl 19.40:

Vattenläckan är lagad. Inga fler vattenavstängningar planeras.

I samband med arbetet och då vattnet kommer tillbaka kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi tackar för visad förståelse i samband med arbetet.

2020-12-16

Vattenläcka i Hult
Vatten & avlopp 2020-12-16 kl 14:28

En vattenläcka har upptäckts på Albert Engströms väg i närheten av nr 9-11 i Hult. Lagning planeras till torsdag 2020-12-17. Fastigheter i området kommer att få vattnet avstängt i perioder under torsdagen. Området kan behöva utökas ifall tekniska problem inträffar. Vi uppmanar boende i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

2020-11-19

Reparation fjärrvärmeledning Sofieholmsgatan – Björkvägen i Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-11-24 kl 07:30 – 2020-11-24 kl 18:00

På tisdagen den 24 november kommer fjärrvärmeleveranserna vara avstängda i ert område. Vi kommer då byta ut ledningen i korsningen Sofieholmsgatan – Björkvägen. Fjärrvärmeleveransen kommer stängas av kl 07.30 – 18.00.

2020-11-17

Akut fjärrvärmeläcka Sofieholmsgatan – Björkvägen
Fjärrvärme 2020-11-17 kl 17:00

På grund av fjärrvärmeläcka i korsningen Sofieholmsgatan – Björkvägen är vi tvungna att göra en akut reparation ikväll. Fjärrvärmeleveransen avbryts nu. Vi har ingen prognos för när arbetet är klart.

Uppdatering kl 21.30: Prognosen just nu är att fjärrvärmeleveranserna kommer igång ca kl 23.00.

Uppdatering kl 23.15: Det är nu normal drift på fjärrvärmeleveranserna.

2020-11-08

Vattenläcka i Ingatorp
Vatten & avlopp 2020-11-08 kl 14:00

En vattenläcka är lokaliserad i Ingatorp i närheten i Storgatan – Rumskullavägen. Reparationen påbörjas imorgon måndag 2020-11-09. Kunder i närheten kommer vara utan vatten till och från under dagen. Kunder i närheten uppmanas att spola upp vatten i förväg för husbehov.


Uppdatering 2020-11-09:

Den aktuella vattenläckan i Ingatorp är lokaliserad till ett område som gör att inga hushåll kommer att påverkas av vattenavstängning. Exakt positionering och läcklagning är planerad till imorgon tisdag 2020-11-10.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen

Uppdatering 2020-11-10 kl 11.20:

Ytterligare en stor vattenläcka har upptäckts i Ingatorp. Grävning och läcklagning påbörjas omedelbart i området kring ån, vid Brogatan. Omedelbar vattenavstängning kommer att ske för ett litet område. Berörda abonnenter är kontaktade.


Uppdatering 2020-11-10 kl 16.00:

Läckorna är nu åtgärdade. Återställningsarbete kvarstår. Inga fler åtgärder som påverkar vattenleveransen till omkringboende planeras.

Tack för visad förståelse i samband med arbetena.

2020-10-28

Fjärrvärmearbete Österlånggatan
Fjärrvärme 2020-10-28 kl 07:00

På grund av fjärrvärmearbete på Österlånggatan i Eksjö kommer fjärrvärmen vara avstängt under dagen i delar av centrala Eksjö. Värmen återkommer under eftermiddagen/kvällen.

 

2020-10-26

Strömavbrott
Elnät 2020-10-26 kl 00:00

2020-10-26 kl. 15:29 Det är just nu strömavbrott i delar av Eksjö. Felsökning pågår.

2020-10-26 kl. 16:00 Felet åtgärdat.

2020-09-24

Strömavbrott Eksjö
Elnät 2020-09-24 kl 07:10

På grund av strömavbrott på regionnätet var det strömlöst i Eksjö mellan kl 07.10 – 07.25.

2020-09-22

Vattenavstängning på Österlånggatan Eksjö
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-09-23 kl 07:00 – 2020-09-23 kl 13:00

Vi utför arbeten på VA-ledningar på Österlånggatan onsdagen den 23 september. Vattnet i området kommer därför att vara avstängt mellan kl ca 07.00 – 13.00

Uppdatering kl 11.30: VA-ledningsarbetena på Österlånggatan är klart. Vattnet är tillbaka 11:30.

2020-09-14

Akut fjärrvärmeläcka
Fjärrvärme 2020-09-14 kl 18:00

Just nu har vi en akut fjärrvärmeläcka i korsningen Köpmangatan/Södra Storgatan. Stora delar av centrala Eksjö kommer vara utan värme. Vi har ingen prognos när driften är normal igen.

Uppdatering kl 22.40: Tyvärr kommer fjärrvärmeleveranserna inte igång förrän tisdag eftermiddag.

Uppdatering tisdag kl 18.50: Nu är reparationen åtgärdad och fjärrvärmen i normal drift i Eksjö.

Underhållsarbeten på fjärrvärmenätet
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-09-15 kl 07:30 – 2020-09-15 kl 21:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen vid Storegårdsgatan i Eksjö den 15 september 2020. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i stora delar av centrala Eksjö mellan ca kl 7.30 – 21.00.

Uppdatering tisdag kl 18.50: Nu är underhållsarbetena klara och fjärrvärmen i normal drift i Eksjö.

2020-09-09

Arbete på fjärrvärmenätet
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-09-10 kl 08:00 – 2020-09-10 kl 14:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen vid Oxtorgsgatan/Linnegatan den 10 september 2020. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i ert område mellan ca kl 8.00 – 14.00.

2020-09-03

Läcksökning i Höreda
Vatten & avlopp 2020-09-03 kl 12:57

En läcka förmodas i närheten av Peder Skarps väg i Höreda. Läcksökning pågår. Vattnet kan komma att stängas av akut. Därför rekommenderas boende och verksamma i Höreda att tappa upp vatten för hushållsbruk omedelbart ifall det är möjligt.


Uppdatering 2020-09-03 kl 15.30:

Driftstörningen är tillfälligt åtgärdad. Felsökning pågår fortfarande på ledningsnätet.

2020-08-22

Fjärrvärmeläcka på Sofieholmsgatan i Eksjö
Fjärrvärme 2020-08-22 kl 17:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmeledningen på Sofieholmsgatan idag, 22 augusti. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför i området och beräknas vara tillbaka klockan 22.00 ikväll.

Uppdatering: Kl 22.30 är läckan reparerad och driften normal.

2020-08-13

Driftstörning på fjärrvärmen i Eksjö
Fjärrvärme 2020-08-13 kl 08:00

Vi har just nu en driftstörning på fjärrvärmenätet vilket gör att kunder i Eksjö tätort får problem med värmen. Vi räknar med att felet är åtgärdat runt kl 11.

2020-08-10

Ombyggnad av Sankt Larsgatan i Mariannelund
Gata/Park Planerat underhåll/störning 2020-08-10 kl 00:00 – 2020-09-27 kl 00:00

Idag 10/8 har vi påbörjat arbetet Sankt Larsgatan. Det kommer att rivas bort nuvarande asfalt och kompletteras med ytterligare dagvattenbrunnar. Därefter kommer det att asfalteras och gatan kommer att få en lite annan utformning.

Vi ber om överseende med att viss form av störning kan komma att ske.

Vid frågor kontakta Eksjö Energi 0381-192000

2020-07-17

Vattenläcka i Mariannelund
Vatten & avlopp 2020-07-17 kl 08:00

En vattenläcka har upptäckts på Västra Storgatan, i närheten av korsningen med St Larsgatan i Mariannelund. Lagning sker idag 2020-07-17. Fastigheter i området kommer att få vattnet avstängt i perioder under dagen, med början ca kl 11. Området kan behöva utökas ifall tekniska problem inträffar. Vi uppmanar boende i området att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

Endast ett körfält kommer hållas öppet på Västra Storgatan.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med arbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2020-07-18:

Arbetet med att åtgärda vattenläckan avslutades vid 23-tiden igår. Nu planeras inga fler vattenavstängningar.

Vi tackar för visad förståelse i samband med läcklagningen.

 

2020-06-22

Fjärrvärmeläcka västerlånggatan
Fjärrvärme 2020-06-22 kl 12:00

P.g.a. fjärrvärmeläcka i Västerlånggatan kommer fjärrvärmeleveransen i stora delar av centrum att brytas 12.00 och kommer åter under eftermiddagen/kvällen.

2020-06-17

Fjärrvärmearbeten på Surbrunnsgatan i Eksjö
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-06-17 kl 05:00 – 2020-06-18 kl 00:00

Onsdagen den 17 Juni utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten på Surbrunnsgatan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 05.00 och återupptas under kvällen.

Uppdatering: Arbetet var klart ca kl 19.00. Driften är nu normal.

2020-05-19

Fjärrvärmearbeten på Surbrunnsgatan
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-05-19 kl 07:00 – 2020-05-19 kl 16:00

Tisdagen den 19 Maj utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten på Surbrunnsgatan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts vid kl 07.30 och återupptas under eftermiddagen.

Uppdatering kl 16.00: Tyvärr så kommer en del kunder vara utan fjärrvärme ytterligare några timmar pga att arbetet tar längre tid än beräknat.

Uppdatering kl 21.00: Nu är arbetet klart och det är normal drift på fjärrvärmenätet.

2020-05-05

Fjärrvärmearbeten Vetlandavägen
Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2020-05-05 kl 16:00 – 2020-05-06 kl 07:00

Vi kommer att genomföra ventilbyte på Vetlandavägen. Fjärrvärmen kommer därför vara avstängd i området från tisdag 5/5 ca 16.00 och åter ca onsdag 6/5 07.00.  Arbetet kommer påverka trafiken på Vetlandavägen som leds om under tiden.

2020-04-15

Ventilarbeten på Verkstadsgatan
Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2020-04-16 kl 12:00 – 2020-04-16 kl 18:00

Ventilarbeten på Verkstadsgatan i Eksjö planeras till torsdagen 2020-04-16. Det betyder störningar i vattenleveransen för boende och verksamma på delar av Prästkragevägen, Verkstadsgatan och Förrådsgatan på eftermiddagen från klockan 12.00. Vi rekommenderar er som är berörda att tappa upp vatten för hushållsbruk i förväg.

I samband med arbetet kan det lossna rost och andra avlagringar från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Vattnet kan också bli vitt om det har kommit in luft i ledningarna i samband med underhållsarbetet. Missfärgningen innebär ingen hälsofara.

 • Spola i kranen några minuter så brukar eventuella missfärgningar försvinna.
 • Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vi ber om överseende med driftsstörningen.


Uppdatering torsdag 2020-04-16 kl 16.40:

Vattnet är nu sedan en stund påkopplat på Prästkragevägen och Verkstadsgatan till korsningen med Förrådsgatan. Inga fler avstängningar planeras på den sträckan. Förrådsgatan och resterande del av Verkstadsgatan beräknas få tillbaka vattnet om ca en timme.