Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Driftinformation

Elnät

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar

Bredband

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Vatten och avlopp

Mindre<br/>driftstörning
Mindre
driftstörning

Fjärrvärme

Inga kända<br/>driftstörningar
Inga kända
driftstörningar
Dagvattenåtgärder på Ryttaregatan i Mariannelund Vatten & avlopp Planerat underhåll/störning 2019-10-14 kl 07:00 – 2019-10-31 kl 23:00

Arbete med en dagvattenledning kommer att påbörjas 2019-10-14 på Ryttaregatan i Mariannelund och pågå några veckor. Ca 50 meter av gatan mot Ydrevägen berörs. Vi ber alla trafikanter att välja infarten från Strömtorpsgatan in på Ryttaregatan. En vattenavstängning kommer bli aktuell, men tidpunkt är inte planerad ännu.

Vi ber om överseende med olägenheten.


Uppdatering 2019-10-16:

Imorgon torsdag 2019-10-17 kommer vattnet att behöva stängas av på Ryttaregatan och eventuellt Ydrevägen och Strömtorpsgatan för ventilbyten. Avstängningen kommer att ske vid 8-tiden och om allt går som planerat kommer arbetet att pågå några timmar. Boende i området uppmanas att tappa upp vatten i förväg för hushållsbruk.


Uppdatering 2019-10-17 kl 11.00:

Pga tekniska problem i närområdet behöver området för avstängningen utökas. Därför rekommenderar vi er som bor i västra Mariannelund att omedelbart tappa upp vatten för hushållsbruk.

Driftstörning på Internet Bredband 2019-10-05 kl 09:00

Vi har just nu driftstörningar på bredbandet. Vissa kunder kan uppleva störningar på sin Internetuppkoppling.

Felsökning pågår.

Felet blev åtgärdat vid 10:00.

Akut reparation på fjärrvärmeledningen på Ekstigen i Eksjö Fjärrvärme 2019-09-26 kl 08:00

Akut reparation kommer ske på fjärrvärmeledningen på Ekstigen idag, 26 september. Fjärrvärmeleveransen avbryts därför i området klockan 8.00 och beräknas vara tillbaka klockan 12.00.

Aktiveringsproblem bredband Bredband 2019-09-20 kl 10:00

Vi har just nu en driftsstörning som gör att nya kunder kan få problem med att aktivera sitt abonnemang i portalen. Vi jobbar på att åtgärda felet och meddelar drabbade kunder när aktiveringen fungerar igen. Om ni har problem med att aktivera er nya fiberanslutning eller har en ny fiberanslutning som slutat fungera – kontakta oss.

Driftstörning värmeverket Eksjö Fjärrvärme 2019-09-11 kl 11:30

På grund av strömavbrott har värmeverket i Eksjö drabbats av en driftstörning. Vi räknar med att värmeleveransen är återställd ca kl 13:00.

Strömavbrott Elnät 2019-09-11 kl 11:20

Uppdatering 2019-09-11 kl. 13:00 Felet är nu avhjälpt och allt fungerar normalt igen.
Uppdatering 2019-09-11 kl. 12:05 Vi upplever fortfarande vissa störningar på elnätet. Felsökning pågår.
Uppdatering 2019-09-11 kl. 11:43 Avbrottet är nu avhjälpt och alla ska ha fått tillbaka strömmen.
Vi har just nu ett strömavbrott i Eksjö tätort. Felsökning pågår och vi uppdaterar informationen så fort vi vet mer.

Driftproblem på värmeverket Eksjö Fjärrvärme 2019-09-10 kl 09:00

Uppdatering kl. 11:40 – Felet är nu avhjälpt och värmeleveransen beräknas vara helt återställd kl. 12:30.

Vi har just nu driftproblem på värmeverket i Eksjö vilket gör att värmeleveransen till alla fjärrvärmekunder i Eksjö påverkas. Felsökning pågår. Vi återkommer med mer information under dagen.

Strömavbrott Elnät 2019-08-19 kl 15:10

Tisdag 2019-08-20 kl. 07.45
Orsaken till strömavbrottet var ett transformatorfel på E.ONs nät. Samtliga Eksjö Elnäts kunder hade åter el strax före kl. 16.

Måndag 2019-08-19 kl. 15.15 EON har ett större strömavbrott vilket också påverkar Eksjö Elnät. Följ länken nedan för att se EONs avbrottskarta:

https://www.eon.se/privat/el/stromavbrott/avbrottskarta.html

 

Reparation på fjärrvärmeledning idag, onsdagen den 14/8-2019 Fjärrvärme Planerat underhåll/störning 2019-08-14 kl 07:00 – 2019-08-14 kl 15:00

Vi utför arbeten på fjärrvärmeledningen på Justeliusgatan i Eksjö onsdagen den 14/8 2019. Fjärrvärmen kommer därför att vara avstängd i området mellan ca kl 07.00 – 15.00.

Fjärrvärmeavdelningen

Uppdatering: Arbetet är klart kl 9.30.

Akut reparation vattenledningsnätet vid Österlånggatan i Eksjö Vatten & avlopp 2019-07-21 kl 16:40

På grund av en vattenläcka på ledningsnätet vid Österlånggatan i Eksjö kommer vattnet behöva stängas av utmed Österlånggatan under kvällen när ledningen repareras.

Vi ber om överseende med olägenheten
Eksjö Energi AB

Uppdatering 2019-07-21 kl 22.30

Nu är vattenledningen vid Österlånggatan reparerad. Vi ber om överseende med driftsstörningen. Vid den här typen av reparation kan vattnet komma att missfärgas när det återkommer. Skulle detta inträffa rekommenderas att man spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen innebär ingen hälsofara. Även luft kan förekomma i systemet och då är det också spolning som avhjälper problemet.

Mvh VA-avdelningen Eksjö Energi AB

Missfärgat och svagt tryck i vattenledningsnätet i Eksjö 19 -20 juli Vatten & avlopp 2019-07-19 kl 22:00

Det kan vara missfärgat och svagt tryck i vatten ledningsnätet i samband med branden vid Södra Storgatan. Det går åt stora mängder vatten för att bekämpa branden.

Om vattnet är missfärgat rekommenderas att man spolar ur tills vattnet åter blir klart. Missfärgningen innebär ingen hälsofara. Även luft kan förekomma i systemet och då är det också spolning som avhjälper problemet.

Vi ber om överseende med driftsstörningen.

Akut reparation på fjärrvärmen idag, onsdagen den 3/7-2019 Fjärrvärme 2019-07-03 kl 14:00

Kunderna på Måsgatan, Tjädervägen, Tärngatan, Duvgatan, Lärkgatan och Lunnagårdsvägen är det som påverkas. Fjärrvärmeleveransen beräknas vara tillbaka klockan 17.00 idag den 3/7.

Fjärrvärmeavdelningen

Reparationen är utförd 2019-07-03 kl 15.00

Driftstörning på fjärrvärmenätet Fjärrvärme 2019-05-13 kl 10:30

På grund av omkopplingsarbeten kan driftstörningar förekomma på fjärrvärmenätet.

-Arbetet är slutfört! 2019-05-13 10:30

Risk för driftstörningar på fjärrvärmenätet pga vattenläckan Fjärrvärme 2019-01-27 kl 16:00

Den stora vattenläckan i Eksjö innebar även vissa driftstörningar i fjärrvärmenätet under söndagen. Detta är nu åtgärdat.

Strömavbrott Elnät 2018-09-26 kl 08:15

Strömavbrott Stora torget och delar av centrala Eksjö.

Fjärrvärmearbete Grevhagsskolan Fjärrvärme 2018-09-06 kl 12:10

Torsdagen den 6 september utför vi arbeten på fjärrvärmekulverten vid Grevhagsskolan. Detta innebär att fjärrvärmeleveransen bryts i området vid kl 08.00 och återupptas under eftermiddagen.

Fjärrvärmeavdelningen

Fjärrvärme reparation Fjärrvärme 2018-08-20 kl 21:00

Akut reparation fjärrvärme.

Västra Brudbadet berörs.

Arbetet avslutat 2018-08-21 kl. 01:30

Driftstörning Mariannelund Fjärrvärme 2018-07-02 kl 16:25

Vi har för närvarande driftstörningar på fjärrvärmen i Mariannelund

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-17 kl 09:00 – 2018-06-17 kl 14:00

Planerat strömavbrott på Nannylundsområdet. Avbrottet avser ombyggnad av ställverket.

Planerat strömavbrott Elnät Planerat underhåll/störning 2018-06-16 kl 07:00 – 2018-06-16 kl 13:00

Hesselåsgatan berörs av ett planerat strömavbrott.

Avbrottet avser byte av reläskyddsutrustning i mottagningsstationen.