Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Anvisningsavtal

Sidan uppdaterades 2018-03-05

Anvisningsavtal är det avtal du får om du inte gör något aktivt val. Då anvisningsavtalet oftast har ett högre pris än Fastprisavtal eller Rörligt avtal kan det vara en bra idé att ta kontakt med oss för att teckna ett avtal.

Från och med 2018-01-01 har elskatten överförts från elhandelsbolaget till elnätsbolaget vilket innebär att faktureringen av elskatten från och med 2018 sker av elnätsbolaget.

Anvisningspris från och med 2018-02-01

Elpris
öre/kWh
Moms
öre/kWh
Elpris inkl. moms
öre/kWh
60,00 15,00 75,00

Avgiften för elcertifikat ingår i elpriset.

Grundavgift tillkommer med 150,00 kronor/år (187,50 kronor inkl moms).

Jämförpris vid olika årsförbrukningar

I nedanstående tabell kan du se totalpriset i öre/kWh för olika årsförbrukningar. Priset innehåller elpris inkl elcertifikatsavgift, grundavgift och moms.

Lägenhet
(2000 kWh)
Villa utan elvärme
(5000 kWh)
Villa med elvärme
(20000 kWh)
84,38 78,75 75,94

Nätavgift samt elskatt från ditt lokala nätbolag tillkommer.

Anvisningspris 2018-01-01–2018-01-31

Elpris
öre/kWh
Moms
öre/kWh
Elpris inkl moms
öre/kWh
61,90 15,40 106,00

Avgiften för elcertifikat ingår i elpriset.

Grundavgift tillkommer med 150,00 kronor/år (187,50 kronor inkl moms).

Jämförpris vid olika årsförbrukningar från 2018-01-01

I nedanstående tabell kan du se totalpriset i öre/kWh för olika årsförbrukningar. Priset innehåller elpris inkl elcertifikatsavgift, grundavgift och moms.

Lägenhet
(2000 kWh)
Villa utan elvärme
(5000 kWh)
Villa med elvärme
(20000 kWh)
86,38 80,75 77,94

Nätavgift samt elskatt från ditt lokala nätbolag tillkommer.

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar.