Elcertifikat

Sidan uppdaterades 2021-03-24Teckna avtal

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.
Producenter av förnybar el kan få ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh. Elcertifikaten säljs sedan på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.
De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.
Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035.
Ytterligare information samt information om kvotnivåerna finns att läsa på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se.

100%

förnybar el i alla elavtal

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Organisationsnr: 556572-6568