Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Historik rörligt pris

Sidan uppdaterades 2019-01-08

Månadspriser Rörligt pris

I nedanstående tabell kan du följa vårt inköpspris inkl elcertifikat för elområde 3.

2014 2015 2016 2017 2018
Januari 33,18 31,30 35,00 34,00 35,53
Februari 30,24 30,72 21,95 34,28 44,10
Mars 26,80 26,07 23,47 31,84 50,43
April 27,40 25,99 23,59 30,33 44,97
Maj 34,60 23,20 25,40 31,53 40,06
Juni 32,40 16,60 35,07 28,99 51,51
Juli 30,30 10,72 31,16 32,36 60,85
Augusti 34,70 18,57 33,19 35,09 65,25
September 36,50 22,21 32,30 37,53 60,20
Oktober 31,80 25,45 39,77 32,42 53,57
November 31,63 27,21 45,16 34,81 58,72
December 32,83 21,31 36,67 33,54 59,30
Årsmedel 33,18 23,28 31,89 33,06 52,04

100%

förnybar el i alla elavtal