Historik rörligt pris

Sidan uppdaterades 2021-01-07

Månadspriser Rörligt pris

I nedanstående tabell kan du följa vårt inköpspris inkl. elcertifikat för elområde 3.

2016 2017 2018 2019 2020
Januari 35,00 34,00 35,53 63,78 27,38
Februari 21,95 34,28 44,10 54,31 21,98
Mars 23,47 31,84 50,43 46,64 17,01
April 23,59 30,33 44,97 45,59 11,33
Maj 25,40 31,53 40,06 40,61 14,99
Juni 35,07 28,99 51,51 29,45 27,46
Juli 31,16 32,36 60,85 40,09 10,87
Augusti 33,19 35,09 65,25 43,09 37,91
September 32,20 37,53 60,20 40,27 37,10
Oktober 39,77 32,42 53,57 43,97 25,15
November 45,16 34,81 58,72 47,93 28,89
December 36,67 33,54 59,30 40,96 34,07
Årsmedel 31,89 33,06 52,04 44,72 24,51

100%

förnybar el i alla elavtal