Historik rörligt pris

Sidan uppdaterades 2021-02-04

Månadspriser Rörligt pris

I nedanstående tabell kan du följa vårt inköpspris inkl. elcertifikat för elområde 3.

2017 2018 2019 2020 2021
Januari 34,00 35,53 63,78 27,38 52,40
Februari 34,28 44,10 54,31 21,98
Mars 31,84 50,43 46,64 17,01
April 30,33 44,97 45,59 11,33
Maj 31,53 40,06 40,61 14,99
Juni 28,99 51,51 29,45 27,46
Juli 32,36 60,85 40,09 10,87
Augusti 35,09 65,25 43,09 37,91
September 37,53 60,20 40,27 37,10
Oktober 32,42 53,57 43,97 25,15
November 34,81 58,72 47,93 28,89
December 33,54 59,30 40,96 34,07
Årsmedel 33,06 52,04 44,72 24,51 52,40

100%

förnybar el i alla elavtal