Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Historik rörligt pris

Sidan uppdaterades 2019-12-06

Månadspriser Rörligt pris

I nedanstående tabell kan du följa vårt inköpspris inkl elcertifikat för elområde 3.

2015 2016 2017 2018 2019
Januari 31,30 35,00 34,00 35,53 63,78
Februari 30,72 21,95 34,28 44,10 54,31
Mars 26,07 23,47 31,84 50,43 46,64
April 25,99 23,59 30,33 44,97 45,59
Maj 23,20 25,40 31,53 40,06 40,61
Juni 16,60 35,07 28,99 51,51 29,45
Juli 10,72 31,16 32,36 60,85 40,09
Augusti 18,57 33,19 35,09 65,25 43,09
September 22,21 32,30 37,53 60,20 40,27
Oktober 25,45 39,77 32,42 53,57 43,97
November 27,21 45,16 34,81 58,72 47,93
December 21,31 36,67 33,54 59,30
Årsmedel 23,28 31,89 33,06 52,04 45,07

100%

förnybar el i alla elavtal