Läs mer om elkostnader

Sidan uppdaterades 2020-09-14Teckna avtal

Information från Svensk Energi

Kundens elkostnader består av tre delar:
Elnät, Elhandel, Skatter & avgifter
• Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget – cirka 25 procent av totalkostnaden.
• Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten – cirka 45 procent av totalkostnaden.
Läs mer i broschyren nedan.

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Organisationsnr: 556572-6568