Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Läs mer om elkostnader

Sidan uppdaterades 2018-03-05

Information från Svensk Energi

Kundens elkostnader består av tre delar:

• Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 40 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till
elnätsföretaget – cirka 20 procent av totalkostnaden.

• Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten –
cirka 40 procent av totalkostnaden.

Läs mer i broschyren nedan.