Omteckningsrätt

Sidan uppdaterades 2021-08-17Teckna avtal

Omteckningsrätt ingår när du tecknar ett avtal om fast pris i minst tre år. Omteckningsrätt innebär att du har rätt att förhandla om ditt avtal en gång under avtalstiden till det pris som gäller vid omförhandlingstillfället. Det nya avtalet skall ha minst samma avtalslängd som det ursprungliga avtalet. Omteckningsrätt gäller endast för privatkunder.
Kostnad för omteckningsrätt enligt nedanstående tabell. Betalning av hela summan sker vid omteckningstillfället.

ÅrsförbrukningAvtalslängd 3 årAvtalslängd 5 år
0 – 5 999 kWh400 kr600 kr
6 000 – 14 999 kWh600 kr1 000 kr
15 000 – 29 999 kWh1 000 kr1 600 kr
30 000 – 49 999 kWh1 600 kr2 500 kr

100%

förnybar el i alla elavtal

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Organisationsnr: 556572-6568