Omteckningsrätt

Sidan uppdaterades 2018-08-29

Omteckningsrätt ingår när du tecknar ett avtal om fast pris i minst tre år. Omteckningsrätt innebär att du har rätt att förhandla om ditt avtal en gång under avtalstiden till det pris som gäller vid omförhandlingstillfället. Det nya avtalet skall ha minst samma avtalslängd som det ursprungliga avtalet. Omteckningsrätt gäller endast för privatkunder.

Kostnad för omteckningsrätt enligt nedanstående tabell.

Årsförbrukning
kWh/år
Avtalslängd
3 år
Avtalslängd
5 år
0 – 5 999 400 kr 600 kr
6 000 – 14 999 600 kr 1 000 kr
15 000 – 29 999 1 000 kr 1 600 kr
30 000 – 49 999 1 600 kr 2 500 kr

Betalning av hela summan sker vid omteckningstillfället.

 

100%

förnybar el i alla elavtal