Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Rörligt pris

Sidan uppdaterades 2018-12-06

Det rörliga priset följer utvecklingen på elbörsen och ändras varje månad. Avtalet löper tillsvidare med en månads uppsägningstid. Du kan när som helst byta till avtal med Fast pris. Det nya avtalet gäller från nästkommande månadsskifte. Rörligt pris kan ibland innebära riktigt låga kostnader, men också risk för priser som kan skjuta i höjden vissa månader. Vid stor efterfrågan på elkraft kan det rörliga priset vara högre än om du tecknat avtal med Fast pris.

Från och med 2018-01-01 har elskatten överförts från elhandelsbolaget till elnätsbolaget vilket innebär att faktureringen av elskatten från och med 2018 sker av elnätsbolaget.

Elområden

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden, från norr till söder. De olika elområdena har ofta olika priser.

Nätområden i Sverige. Här kan du kontrollera vilket elområde du tillhör.

Mer information om elområden finns på Svensk Energis hemsida.

Rörligt pris november 2018

Det rörliga priset fastställs varje månad i efterskott.

Elområde Inköpspris
öre/kWh
Tillägg
öre/kWh
Moms
öre/kWh
Energipris
öre/kWh
1 55,79 2,60 14,60 72,99
2 55,92 2,60 14,63 73,15
3 58,72 2,60 15,33 76,65
4 63,21 2,60 16,45 82,26

Avgiften för elcertifikat (för närvarande 5,14 öre) är inkluderad i kolumnen Inköpspris.

Grundavgift tillkommer med 150,00 kronor/år (187,50 kronor inkl moms).

Jämförpris vid olika årsförbrukningar

I nedanstående tabell kan du se totalpriset i öre/kWh för olika årsförbrukningar. Priset innehåller elpris inkl elcertifikatsavgift, grundavgift och moms.

Elområde Lägenhet
(2000 kWh)
Villa utan elvärme
(5000 kWh)
Villa med elvärme
(20000 kWh)
1 82,36 76,74 73,93
2 82,53 76,90 74,09
3 86,03 80,40 77,59
4 91,64 86,01 83,20

Nätavgift från ditt lokala nätbolag tillkommer.

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar.

* Klicka på Historik rörligt pris för att se månadspriserna.

Klicka även på Nordpool-loggan för information om t ex dygnspriser och om börsen i övrigt.

np

 

100%

förnybar el i alla elavtal