Rörligt pris månadsbaserat

Sidan uppdaterades 2024-07-04

Det rörliga priset följer utvecklingen på elbörsen och ändras varje månad. Avtalet löper tillsvidare med en månads uppsägningstid. Du kan när som helst byta till avtal med Fast pris. Det nya avtalet gäller från nästkommande månadsskifte. Rörligt pris kan ibland innebära riktigt låga kostnader, men också risk för priser som kan skjuta i höjden vissa månader. Vid stor efterfrågan på elkraft kan det rörliga priset vara högre än om du tecknat avtal med Fast pris.

Elområden

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden, från norr till söder. De olika elområdena har ofta olika priser.

Nätområden i Sverige. Här kan du kontrollera vilket elområde du tillhör.

Mer information om elområden finns på Elområden.se och på Energiföretagens hemsida.

Rörligt pris juni 2024

Det rörliga priset fastställs varje månad i efterskott.

ElområdeInköpspris
öre/kWh
Påslag
öre/kWh
Moms
öre/kWh
Energipris
öre/kWh
128,102,607,6838,38
228,082,607,6738,35
331,792,608,6042,99
466,594,9017,8789,36

Avgiften för elcertifikat (för närvarande 0,20 öre) är inkluderad i kolumnen Inköpspris.

Grundavgift tillkommer med 150,00 kronor/år (187,50 kronor inkl. moms).

Jämförpris vid olika årsförbrukningar

I nedanstående tabell kan du se totalpriset i öre/kWh för olika årsförbrukningar. Priset innehåller elpris inkl elcertifikatsavgift, grundavgift och moms.

ElområdeLägenhet
(2000 kWh)
Villa utan elvärme
(5000 kWh)
Villa med elvärme
(20000 kWh)
147,7542,1339,31
247,7342,1039,29
352,3646,7443,93
498,7493,1190,30

Nätavgift samt elskatt från ditt lokala nätbolag tillkommer.

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar.

Här finns historiska månadspriser.

På np finns information om t. ex dygnspriser och om börsen i övrigt.

100%

förnybar el i alla elavtal