Rörligt timpris

Sidan uppdaterades 2024-04-04

Ett rörligt timprisavtal följer timpriset på elbörsen och kan variera kraftigt under dygnet. Vi köper in din el timme för timme och priset per kWh varierar därför beroende på när på dygnet du använder den.

Ett timprisavtal kan passa dig som har möjlighet att styra din elanvändning till tider på dygnet då elpriset är som lägst.

Om du bor i lägenhet eller har små möjligheter att styra din elanvändning till tider med lägre elpris kan ett Rörligt timprisavtal bli dyrare och då är det bättre att välja andra avtalsalternativ.

Rörligt timpris består av

  • Inköpspris per timme för ditt elområde

Inköpspriset består av NordPools spotpris, elcertifikat, ursprungsgarantier samt elhandelsrelaterade kostnader

  • Påslag elområde 1, 2, 3 – 2,90 öre/kWh (exkl moms)
  • Påslag elområde 4 – 5,20 öre/kWh (exkl moms)
  • Moms

Grundavgift tillkommer med 150,00 kronor/år (187,50 kronor inkl moms)

Önskar du teckna Rörligt timprisavtal kontakta vår kundtjänst per telefon 0381-19 20 20 med din beställning. Efter beställningen har nätbolaget upp till 3 månader på sig att börja leverera timvärden till oss och det är först då som ditt Rörliga timprisavtal kan starta hos oss.

Man kan följa elpriset på Nordpools webbplats där spotpriserna för kommande dag läggs ut varje eftermiddag. Välj ditt elområde SE1, SE2, SE3 eller SE4, Eksjö tillhör SE3. Tänk på att priserna på NordPool visas i euro och MWh

Beräknat jämförpris vid olika förbrukningar för rörligt timpris mars 2024

I nedanstående tabell kan du se lägsta timpris föregående månad – högsta timpris föregående månad i öre/kWh för olika årsförbrukningar för en anläggning i elområde SE3.

ElområdeLägenhet (2000 kWh)Villa utan värme (5000 kWh)Villa med elvärme (20000 kWh)
318,81- 266,65 öre/kWh13,19 – 261,03 öre/kWh10,37 – 258,21 öre/kWh