Elnät

Sidan uppdaterades 2022-06-10

Mål och strategi

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och minsta möjliga miljöpåverkan.
För det ändamålet ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalité som möjligt.
Vi ska använda oss av moderna och rationella byggmetoder.
Vi ska hålla en hög nivå på vårt underhåll av elnätet och även dokumentera våra anläggningar på ett effektivt sätt.
På så vis kan vi minimera antal avbrott och avbrottstider för våra kunder och samtidigt värna miljön.

Viktiga basfakta

  • ledningsnätets totala längd, högsp + lågsp, 351 km
  • elnät i form av nedgrävd kabel, 343 km
  • isolerad luftledning, 8 km
  • investeringar och underhåll av nätet senast föregående år, 20 milj kr

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.