Elnät

Sidan uppdaterades 2021-04-09

Mål och strategi

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och billiga nättjänster, med minsta möjliga miljöpåverkan.
För det ändamålet ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalité som möjligt.
Vi ska använda oss av moderna och rationella byggmetoder.
Vi ska hålla en hög nivå på vårt underhåll av elnätet och även dokumentera våra anläggningar på ett effektivt sätt.
På så vis kan vi minimera antal avbrott och avbrottstider för våra kunder och samtidigt värna miljön.
Vår entreprenör Infratek Sverige AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Viktiga basfakta

  • ledningsnätets totala längd, högsp + lågsp, 347 km
  • elnät i form av nedgrävd kabel, 340 km
  • isolerad luftledning, 7 km
  • investeringar och underhåll av nätet senast föregående år, 6 milj kr
  • elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående 5 åren, 11 minuter
  • tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 5 åren, 99,99 %

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.