Byggnad nära kraftledning

Sidan uppdaterades 2018-01-11

Risker med byggnader nära kraftledningar

ÄR EN BYGGNAD belägen/placerad för nära en kraftledning kan det innebära risk för att någon person, byggnaden eller ledningen skadas. Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning bör därför alltid elnätsföretaget kontaktas för att få information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.