Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Effekt och energi

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Elförsörjningen består av både effekt och energi

Två egenskaper styr produktionen när det gäller elförsörjningen.

Systemet måste ha en viss effekt som svarar mot det högsta elbehovet som kan uppstå vid ett tillfälle.

Systemet måste också ha tillräckligt med energi för att kunna leverera el under årets alla timmar.