Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Gatubelysning

Sidan uppdaterades 2018-05-03

Eksjö Elnät ansvarar för drift och underhåll av drygt 7 000 ljuspunkter längs kommunala gator och vägar, mindre trafikerade statliga vägar samt torg, parker och gång- och cykelvägar. Genom kommunalt beslut finns möjlighet till bidrag för belysning på landsbygden, se bidragsregler belysning.

Slocknande ljuskällor

Byte av slocknande ljuskällor sker i normala fall tre gånger per år. Arbetet påbörjas i augusti, november och februari och drivs i ett sammanhang. Övrig tid åtgärdas slocknande ljuskällor när fler än två ljuskällor i rad eller varannan slocknat, eller när trafiksäkerheten så kräver.

Felanmälningsnummer 0381-19 20 99