Gatubelysning

Sidan uppdaterades 2023-03-31

Eksjö Elnät ansvarar, på uppdrag av Eksjö kommun, för drift och underhåll av drygt 7 000 ljuspunkter längs kommunala gator och vägar, mindre trafikerade statliga vägar samt torg, parker och gång- och cykelvägar. Genom kommunalt beslut finns möjlighet till bidrag för belysning på landsbygden, se bidragsregler belysning.
Slocknande ljuskällor
Byte av slocknade ljuskällor sker i normala fall tre gånger per år. Övrig tid åtgärdas slocknade ljuskällor när trafiksäkerheten så kräver.
Felanmälningsnummer 0381-19 20 99

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.