Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

IBAN och BIC/SWIFT

Sidan uppdaterades 2017-10-30

Betalning från utlandet

IBAN SE21 9500 0099 6042 0129 1764

BIC/SWIFT NDEASESS

Nordea Bank AB
Box 603
551 18 Jönköping