Ledningsanvisning

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Ledningsanvisning inom Eksjö Elnäts distributionsområde

Planerar du att gräva? Låt oss visa vart alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Den som har för avsikt att schakta där Eksjö Energi har ledningar i mark är skyldig att förvissa sig om var ledningarna går. Du beställer enkelt ledningsanvisning via ledningskollen.se så alla aktuella ledningsägare får samma information och kan anvisa sina ledningar.

Om Eksjö Energis ledningar eller anläggningar skadas i samband med markarbete, är den som utgör grävarbetet skyldig att ersätta Eksjö Energi för samtliga av skadan orsakade kostnader. Den som utför grävarbetet ansvarar även för kostnader som tredje man drabbats av på grund av avbrott i leveransen. Om ledningen är felaktigt utsatt svarar Eksjö Energi för sina kostnader.

Kabelvisning som begärs inom en dags varsel vid beställning utan att akut läge föreligger faktureras med 580 kr + moms per tillfälle. Vid akut läge som läckor och liknande ska visning begäras direkt på telefon 0381-19 20 00, utan kostnad.

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Eksjö Energis ledningar samt Eksjö kommuns gatljusstolpar och kablar. Läs mer om våra bestämmelser här.

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.