Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Kabelvisning

Sidan uppdaterades 2018-03-05

Kabelvisning inom Eksjö Elnäts distributionsområde

Kabelvisning och beställning skall göras via www.ledningskollen.se

Kabelvisning som begärs direkt vid beställning utan att akut läge föreligger faktureras med 580 kr + moms per tillfälle.

Vid akut läge som läckor och liknande kan visning begäras direkt på telefon 0381-19 20 00, utan kostnad.