Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Nätområde

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Nätområde (ESJ) eller koncessionsområde som det också kallas. Eksjö Elnät AB har rätt att bedriva elnätsverksamhet inom detta område.

Nätområdet är alltså det område där alla våra elledningar finns och sträcker sig, förutom i hela tätorten, som längst åt sydväst, till Norra och Södra Vixen.