Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Samarbetspartner

Sidan uppdaterades 2017-10-30

Eksjö Elnät AB – Infratek AB

Sedan 1992 bedriver Eksjö Elnät AB ett aktivt samarbete med Infratek AB
(f d Fortum Service AB). Eksjö Elnät AB äger och förvaltar elnätet i Eksjö med omnejd och köper nättjänster av Infratek AB.

Se även aktuellt driftläge på EON:s nät i övriga kommunen.