Fjärrvärme

Sidan uppdaterades 2022-04-14

Ett bra val

Fjärrvärme är en teknik som används för att förse fastigheter med värme och varmvatten.

Fjärrvärme är för kunden ett tryggt, enkelt och ekonomiskt attraktivt val.
Även miljön blir den stora vinnaren. Detta eftersom värmeproduktionen, som i vårat fall skapas genom eldning, sker av erfaren personal med modern utrustning och i kontrollerad form.

För kunden innebär detta en bekymmersfri tillvaro där man har tillgång till värmen när man som mest behöver den.

Ett bra val! Titta på filmen här!


Funderar Du på att installera fjärrvärme? Titta på filmen här!

Lokal verksamhet

I Eksjö kommun startade fjärrvärmeutbyggnaden 1978 då vår första fastbränslepanna sattes i drift. Sedan dess har både efterfrågan och vår produktionskapacitet ökat. Vi har idag drygt 1 900 kunder fördelade i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp. Huvuddelen av vår produktion sker med våra åtta fastbränslepannor.

Vi är i ständig utbyggnad av vårt fjärrvärmenät vilket i sin tur även kräver vidareutveckling och utökning av vår värmeproduktion.