Kundservice och konsumenträtt

Sidan uppdaterades 2022-08-23

Kundservice

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst på telefon 0381-19 20 20. Du kan också skicka ett meddelande till kundtjanst@eksjoenergi.se.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i de Allmänna avtalsvillkoren och i Fjärrvärmelagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad.

Externa rådgivare och myndigheter

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.
Rådgivning
Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i fjärrvärmefrågor.
Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.
Omprövning
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.
Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om huruvida olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Mer information

Här kan du läsa mer om konsumenträtt och energi.
Konsumentverket
Energimyndigheten
* Energiföretagen