Pooltaxa

Sidan uppdaterades 2017-10-30

Nu inför Eksjö Energi pooltaxa på fjärrvärme till kunder i Eksjös fjärrvärmenät. Det innebär att du som har villa med fjärrvärme i Eksjös fjärrvärmenät kan välja ett fast månadspris på 500 kronor under sommaren. Du får tillgång till obegränsad fjärrvärme för att exempelvis värma upp en utomhuspool. Erbjudandet gäller under juni, juli och augusti för samtliga villakunder i Eksjös fjärrvärmenät.
Erbjudandet är möjligt tack vare att fjärrvärmeanläggningen i Eksjö eldas med avfall och har ett överskott på värme under sommaren.
Pooltaxan fungerar så att du betalar enligt den vanliga villataxan under månaderna januari-maj, september-december. Under juni-augusti betalar du 500 kronor per månad, oavsett hur mycket du förbrukar.