Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Allvarlig driftstörning Aktuell driftstatus: Allvarlig driftstörning
Visa mer information

Prisinformation för olika kundkategorier

Sidan uppdaterades 2018-11-01

Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2019-01-01

 

Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
15 000 12 990 kr 0 kr 12 990 kr
20 000 17 320 kr 0 kr 17 320 kr
30 000 25 980 kr 0 kr 25 980 kr
40 000 34 640 kr 0 kr 34 640 kr

 

Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under året energi
Varav under året effekt
Varav under året flöde
80 62 343 kr 38 069 kr 18 813 kr  5 461 kr
193 150 377 kr 91 842 kr 45 360 kr  13 175 kr
500 389 571 kr 237 933 kr 117 506 kr  34 132 kr
1 000 779 133 kr 475 865 kr 235 004 kr  68 264 kr

Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2018-01-01

 

Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
15 000 12 840 kr 0 kr 12 840 kr
20 000 17 120 kr 0 kr 17 120 kr
30 000 25 680 kr 0 kr 25 680 kr
40 000 34 240 kr 0 kr 34 240 kr

 

Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under året energi
Varav under året effekt
Varav under året flöde
80 61 811 kr 37 685 kr 18 665 kr  5 461 kr
193 149 089 kr 90 914 kr 45 000 kr  13 175 kr
500 386 238 kr 235 528 kr 116 578 kr  34 132 kr
1 000 772 461 kr 471 057 kr 233 140 kr  68 264 kr