Prisinformation för olika kundkategorier

Sidan uppdaterades 2019-12-10

Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2020-01-01

 

Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
15 000 13 140 kr 0 kr 13 140 kr
20 000 17 520 kr 0 kr 17 520 kr
30 000 26 280 kr 0 kr 26 280 kr
40 000 35 040 kr 0 kr 35 040 kr

 

Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under året energi
Varav under året effekt
Varav under året flöde
80 63 051 kr 38 481 kr 19 109 kr  5 461 kr
193 152 090 kr 92 835 kr 46 080 kr  13 175 kr
500 394 009 kr 240 505 kr 119 372 kr  34 132 kr
1 000 788 005 kr 481 010 kr 238 731 kr  68 264 kr

Nedanstående tabeller avser fjärrvärmepriset från 2019-01-01

 

Tabell 1. Kundkategori småhus – inkl moms

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
15 000 12 990 kr 0 kr 12 990 kr
20 000 17 320 kr 0 kr 17 320 kr
30 000 25 980 kr 0 kr 25 980 kr
40 000 34 640 kr 0 kr 34 640 kr

 

Tabell 2. Kundkategori övriga fastigheter – inkl moms

Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under året energi
Varav under året effekt
Varav under året flöde
80 62 343 kr 38 069 kr 18 813 kr  5 461 kr
193 150 377 kr 91 842 kr 45 360 kr  13 175 kr
500 389 571 kr 237 933 kr 117 506 kr  34 132 kr
1 000 779 133 kr 475 865 kr 235 004 kr  68 264 kr