Vår produktion

Sidan uppdaterades 2021-03-29

I Eksjö finns idag fyra fastbränslepannor och rökgaskondensering på totalt 45 MW och en oljepanna på 10 MW. Vi har dessutom två oljepannor på Storegårdsskolan som spetslast.

Värmeverket producerar 140 000 MWh värme och 15 000 MWh el varje år i Eksjö. Det huvudsakliga bränslet är avfall 76% och flis 24%, kondensering och olja 0,1 %.

Vår vision är att vi genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga förbättringar styr verksamheten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Avfallspannan svarar själv för 76% av värmebehovet varje år.
Vi eldar cirka 53 000 ton avfall/år.

Mariannelund

Produktionsanläggningarna i Mariannelund ligger på Hessleby Behandlingshem och i kvarteret Rälen. Vi startade där 1990. Där finns idag tre fastbränslepannor på tillsammans 6 MW och två oljepannor på 2 MW vardera som spetslast.

I Mariannelund produceras årligen 19 000 MWh värme.

Ingatorp

Produktionsanläggningen i Ingatorp togs i drift i december 2002. I dag har vi en fastbränslepanna på 1 MW och en oljepanna på 1 MW som spetslast.

I Ingatorp produceras årligen 4 000 MWh värme.