Vår produktion

Sidan uppdaterades 2018-01-18

I Eksjö finns idag fyra fastbränslepannor och rökgaskondensering på totalt 45 MW och en oljepanna på 10 MW. Vi har dessutom två oljepannor på Storegårdsskolan som spetslast.

Värmeverket producerar 130 000 MWh värme och 16 000 MWh el varje år i Eksjö. Det huvudsakliga bränslet är avfall 75% och flis 21%, kondensering 3% hetvatten från Eksjö Industri AB 1 % och olja 0,1 %.

Vår vision är att vi genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga förbättringar styr verksamheten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Avfallspannan svarar själv för 75% av värmebehovet varje år.
Vi eldar cirka 53 000 ton avfall/år.

Mariannelund

Produktionsanläggningarna i Mariannelund ligger på Hessleby Behandlingshem och i kvarteret Rälen. Vi startade där 1990. Där finns idag tre fastbränslepannor på tillsammans 6 MW och två oljepannor på 2 MW vardera som spetslast.

I Mariannelund produceras årligen 20 000 MWh värme.

Ingatorp

Produktionsanläggningen i Ingatorp togs i drift i december 2002. I dag har vi en fastbränslepanna på 1 MW och en oljepanna på 1 MW som spetslast.

I Ingatorp produceras årligen 4 000 MWh värme.