Teknik & Underhåll

Sidan uppdaterades 2021-04-13

Gator och vägar

Hjälp oss att hålla våra gator och vägar i bra och säkert skick! Ring gärna och rapportera fel och brister. Det kan vara hål i gatan så kallade “potthål” som behöver åtgärdas, trafikskyltar som är dåliga eller skadade, krossat glas, nedfallna träd eller väldigt halt någonstans, tveka inte att ringa oss! Du kan hjälpa genom att undvika en olycka!

På uppdrag från Eksjö kommun ansvarar Gatuavdelningen på Eksjö Energi AB för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator och vägar.

Inom kommunen är det många vägar som andra aktörer än Eksjö Energi ansvarar för. Trafikverket ansvarar för genomfartsleder och de större vägarna som ansluter till orterna. Det finns också enskilda vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar. Enkelt kan man säga att de vägar med ett vägnummer inte ingår i vårt uppdrag till exempel riksväg 40 som går genom många av kommunens orter.

Det vi ansvarar för framgår av de kartor som finns upplagda på vår hemsida. Det är ca 120 km gator och vägar samt ca 48 km gång- och cykelvägar. Sammanlagd yta är 1000 000 m2.

En viktig sak som man som fastighetsägare ska veta är att man har ansvar att sköta gångbaneutrymmet utanför sin fastighet. Finns det inte någon uttalad gångbana, gäller ytan utanför sin fastighet ca 1,5m.
Man är skyldig att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Under vinterperioden ska man snöröja och halkbekämpa så att man kan ta sig fram utan problem. Detta enligt beslut i Kommunfullmäktige Kf § 228 Dnr 95/KL1084.

Tänk också på att din häck eller träd/buskar ska växa inom ditt eget tomtområde. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Se mer här: Klipp häcken – du kan rädda liv.