Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Checklista för återställningsarbeten

Sidan uppdaterades 2020-02-11

Bilaga checklista återställningsarbeten skall ifyllas i samband med grävningsarbeten. Vid eventuella frågor, kontakta Eksjö Energi, Kent Nilsson 0381-19 21 19, kent.nilsson@eksjoenergi.se.