Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Gatubelysning

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Felanmälningsnummer 0381-19 20 99

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av drygt 7 000 ljuspunkter längs kommunala gator och vägar, mindre trafikerade statliga vägar samt torg, parker och gång- och cykelvägar.
Genom kommunalt beslut finns möjlighet till bidrag för belysning på landsbygden, se bidragsregler belysning.